Czynniki motywujące pracowników do pracy w świetle wyników badań empirycznych

Iwona Janiak-Rejno

Abstract

Almost from always enterprises search for the answer to a question in what way to maximize the productivity of the staff. The easiest is to pay more attention to the process of motivating employees with using as wide range of incentives as possible. The effectiveness of an influence motivator depends above all on its cohesion with individual needs and expectations of the employee as an individual. A problem in the human resource management, however, is to identify the real motives for increasing employees effort. This article is the presentation of results of empirical research conducted among post-graduate students concerning recognizing incentive instruments inducing them to effective work.
Author Iwona Janiak-Rejno (MISaF / IOaM / KZPiP)
Iwona Janiak-Rejno,,
- Katedra Zarządzania Produkcją i Pracą
Journal seriesNauki o Zarządzaniu, ISSN 2080-6000, e-ISSN 2449-9803, (0 pkt)
Issue year2010
No3
Pages50-62
Keywords in PolishZarządzanie zasobami ludzkimi, Motywacja do pracy, Motywowanie pracowników, Efektywność pracy, Zarządzanie doświadczeniem klienta
Keywords in EnglishHuman Resources Management (HRM), Work motivation, Motivating employees, Work effectiveness, Customer Experience Management (CEM)
Abstract in PolishPrzedsiębiorstwa niemalże od zawsze szukają odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób maksymalizować efektywność pracy personelu. Najprościej jest zwrócić większą uwagę na proces motywowania pracowników z wykorzystaniem jak największej liczby środków motywacyjnych. Skuteczność oddziaływania konkretnego motywatora zależy przede wszystkim od jego spójności z indywidualnymi potrzebami i oczekiwaniami pracownika jako jednostki. Problemem w zarządzaniu ludźmi jest jednak identyfikacja rzeczywistych motywów skłaniających pracownika do coraz większych wysiłków. Niniejszy artykuł stanowi prezentację wyników badań empirycznych przeprowadzonych wśród słuchaczy studiów podyplomowych, a dotyczących rozpoznania instrumentów motywacyjnych skłaniających ich do efektywnej pracy.
Languagepl polski
Score (nominal)0
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrZarządzanie w praktyce
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back