Household risk management techniques in an intertemporal consumption model

Łukasz Feldman

Abstract

The article focuses on implementing the Cash Flow at Risk method to assess the influence of different life insurance strategies on the financial situation of households. Three different types of life insurance are considered to depict different attitudes towards risk management by households. For the purpose of analysis a simplified intertemporal consumption model is assumed
Author Łukasz Feldman (MISaF / IZF / KIFiZR)
Łukasz Feldman,,
- Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No381
Pages59-71
Keywords in Polishfinanse gospodarstw domowych, zarządzanie ryzykiem, ubezpieczenia na życie, Cash Flow at Risk
Keywords in EnglishHousehold finance, risk management, life insurance, Cash Flow at Risk
Abstract in PolishAutor skupia się na wykorzystaniu metody opartej na Cash Flow at Risk do oceny wpływu różnych rozwiązań w zakresie ubezpieczeń życiowych na sytuację finansową gospodarstw domowych. W modelu wykorzystane zostały trzy rodzaje ubezpieczeń życiowych odpowiadające różnemu podejściu do ryzyka utraty życia. Ponadto analiza została przeprowadzona na podstawie skonstruowanego uproszczonego międzyokresowego modelu konsumpcji
DOIDOI:10.15611/pn.2015.381.05
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Feldman_Household_risk_management_techniques_in.pdf 796,75 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrFinancial Investments and Insurance - Global Trends and the Polish Market
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back