Od doskonalenia procesów do tworzenia strumienia wartości w przedsiębiorstwie branży motoryzacyjnej

Krzysztof Nowacki

Abstract

Manufacturing companies from the automotive industry implement the concept of value streams, which aim is to obtain results in more flexible processes and lower inventory costs of intermediate storage. Two methods of implementation of value streams in automotive industry are observed: revolutionary and evolutionary. The aim of the article is to present the methods of implementation of value streams and presentation of an example of implementation of value stream concept in a business which has chosen one of the above methods. The article is of a practical nature, and basic research methods used for its preparation are participant observation and casy study
Author Krzysztof Nowacki (WUE)
Krzysztof Nowacki,,
- Wroclaw University of Economics
Other language title versionsFrom the improvement processes to the creation of value streams in automotive industry
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No463
Pages251-260
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishstrumień wartości, value stream, doskonalenie procesówprodukcyjnych, rewolucyjne doskonalenie, ewolucyjne doskonalenie
Keywords in Englishvalue stream, improvement of manufacturing processes, revolutionary improvement, evolutionary improvement
Abstract in PolishPrzedsiębiorstwa produkcyjne branży motoryzacyjnej wdrażają koncepcje strumieni wartości, których celem jest uzyskiwanie efektów w postaci bardziej elastycznych procesów oraz niższych kosztów magazynowania międzyoperacyjnego. W literaturze przedmiotu wyróżnia się, a w praktyce stosuje dwie metody (podejścia do) wdrażania strumieni wartości w przedsiębiorstwach: rewolucyjną i ewolucyjną. Artykuł ma na celu przybliżenie tych metod wdrażania strumieni wartości oraz zaprezentowanie przykładu wdrożenia koncepcji strumienia wartości w określonym przedsiębiorstwie, które wybrało jedną z powyższych metod. Artykuł ma charakter praktyczny, a podstawowymi metodami badawczymi, wykorzystanymi do jego przygotowania, są obserwacja uczestnicząca i case study
DOIDOI:10.15611/pn.2017.463.21
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/40980
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Nowacki_od_doskonalenia_procesow_do_tworzenia.pdf 453,1 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back