Analiza niezależnych głównych składowych

Mirosława Sztemberg-Lewandowska

Abstract

Principal component analysis is a method of transformation of original variables in the new set of uncorrelated variables called principal components. Uncorrelated compo-nents do not guarantee the independence of variables. Independent component is determined by an independent component analysis. The paper presents the basic similarities and differ-ences between classical and independent component analysis. The originality of the work is to present the use of an independent component analysis.
Author Mirosława Sztemberg-Lewandowska (EMaT / DEaCS)
Mirosława Sztemberg-Lewandowska,,
- Department of Econometrics and Computer Science
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No468
Pages222-229
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishanaliza głównych składowych, zmienne niezależne, analiza niezależnych głównych składowych
Keywords in Englishprincipal component analysis, independent variables, independent component analysis
Abstract in PolishAnaliza głównych składowych jest metodą transformacji zmiennych pier-wotnych w zbiór nowych wzajemnie nieskorelowanych zmiennych zwanych głównymi składowymi. Składowe nieskorelowane nie gwarantują niezależności ukrytych zmiennych. Składowe niezależne wyznacza się za pomocą niezależnej analizy głównych składowych (independent component analysis). W artykule przedstawione zostaną podstawowe podo-bieństwa i różnice klasycznej i niezależnej analizy głównych składowych. Walor oryginal-ności pracy polega na przedstawieniu przykładu zastosowania niezależnej analizy głównych składowych.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.468.23
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/41317
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Sztemberg_Lewandowska_Analiza_niezaleznych_glownych_skladowych.pdf 611,53 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back