Nadzór nad realizacją zadań w administracji skarbowej

Monika Ucieszyńska

Abstract

Effectively conducted surveillance should protect the unit from the negative consequences of risk. It should also constitute an instrument to assist the achievement of the objectives of internal control, and thereby ensuring the effectiveness and efficiency of the unit. As a result of the checks carried out, the supervisory authority may take power actions of the supervised entities.. These actions are to ensure the elimination of shortcomings and deficiencies, as well as to contribute to compliance between the current and actual status. The article is to present and analyse supervision, its impact on the effectiveness and efficiency in units of tax administration. For the needs of the study the content of the literature and existing legal acts were used.
Author Monika Ucieszyńska (WUE)
Monika Ucieszyńska,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsSupervision over the execution of tasks in tax administration
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No513
Pages415-426
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishnadzór, kontrola, administracja skarbowa
Keywords in Englishsurveillance, control, tax administration
Abstract in PolishCelem nadzoru jest zapewnienie przestrzegania prawa przez jednostki podległe lub nadzorowane, jak też zagwarantowanie realizacji ich celów i zadań. Skutecznie prowadzony nadzór powinien chronić jednostkę przed negatywnymi skutkami ryzyka. Winien również stanowić instrument wspomagający osiąganie celów kontroli wewnętrznej, a tym samym – zapewniający skuteczność i efektywność działania jednostki. W wyniku przeprowadzonej kontroli organ nadzorujący może podejmować działania władcze względem jednostek nadzorowanych. Działania te mają zapewnić wyeliminowanie uchybień i nieprawidłowości, jak również przyczynić się do zachowania zgodności między stanem obowiązującym a stanem rzeczywistym. Celem artykułu jest przedstawienie wpływu nadzoru na skuteczność i efektywność działania w jednostkach administracji skarbowej. Na potrzeby opracowania wykorzystano treść literatury przedmiotu oraz obowiązujących aktów prawnych.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.513.39
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Ucieszynska_M_Nadzor_Nad_Realizacja_Zadan_w_Administracji_Skarbowej_2018.pdf 807,05 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back