Zasada przejrzystości postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Grzegorz Klich

Abstract

The article examines the principle of transparency in Polish Public Procurement Law. The language issues related to the concepts of transparency and openness were analyzed. The relationship between these terms affects the correct interpretation of the principles of transparency and openness under the Public Procurement Law. In the following part of the paper, considerations of a dogmatic nature were made in order to establish legal links between the indicated principles. This made it possible to determine the content of the principle of transparency and its functions in the sphere of Public Procurement Law.
Author Grzegorz Klich (MISaF / KPG)
Grzegorz Klich,,
- Katedra Prawa Gospodarczego
Other language title versionsThe transparency priciple in public procurement
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No497
Pages73-87
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishzasada przejrzystości, zasada jawności, prawo zamówień publicznych, prawo Unii Europejskiej
Keywords in Englishprinciple of transparency, principle of openness, Public Procurement Law, European Union law
Abstract in PolishW artykule zbadano problematykę zasady przejrzystości w polskim prawie zamówień publicznych. Analizie poddane zostały kwestie językowe związane z pojęciami przejrzystości oraz jawności. Relacje pomiędzy tymi pojęciami rzutują bowiem na prawidłową interpretację zasad przejrzystości i jawności na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych. W dalszej części podjęto rozważania o charakterze dogmatycznym w celu ustalenia powiązań prawnych pomiędzy wskazanymi zasadami. Umożliwiło to określenie treści zasady przejrzystości oraz jej funkcji w ramach Prawa zamówień publicznych.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.497.05
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/65148
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Klich_Zasada_przejrzystosci_postepowania_o_udzielenie_zamowienia.pdf 788,97 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back