Kapitał społeczny polskich studentów na tle międzynarodowym z wykorzystaniem wyników badań eksperymentalnych

Urszula Markowska-Przybyła , David Mark Ramsey

Abstract

This article presents the results of experimental research carried out in Poland on chosen aspects of social capital. The aspects considered are: trust, trustworthiness, and cooperation. The authors use a novel method of assessing the level of social capital, which is aimed at describing the form of such capital more objectively. The method applied is based on the observed behaviour of individuals, and not on declarations. This enables us to investigate the gap between intention and behaviour. Our research was conducted on a total of 1540 students at universities in 16 Polish cities – each being a regional capital, and was based on commonly used experimental games: the „Trust Game” and the „Public Goods Game”. These results are compared to studies from a large number of other countries all over the world. The results from the trust game indicate that there is a low level of trust in Poland, which confirms the results obtained from periodic social surveys. However, the level of cooperation observed in the „Public Goods Game” is surprisingly high.
Author Urszula Markowska-Przybyła (EMaT / DES)
Urszula Markowska-Przybyła,,
- Department of Enterprise Studies
, David Mark Ramsey - Wrocław University of Science and Technology (PWr)
David Mark Ramsey,,
-
Journal seriesPrzegląd Socjologiczny, ISSN 0033-2356, e-ISSN 2450-9361, (B 15 pkt)
Issue year2017
Vol66
No2
Pages9-36
Publication size in sheets1.35
Keywords in Polishkapitał społeczny, ekonomia eksperymentalna, luka intencjonalno-behawioralna, zaufanie, gra "zaufanie", gra "dobro publiczne", porównanie międzynarodowe
Keywords in Englishsocial capital, experimental economics, intention-behaviour gap, trust game, public good game, international comparison
Abstract in PolishArtykuł prezentuje wyniki badań eksperymentalnych nad wybranymi aspektami kapitału społecznego w Polsce na tle innych państw. W odróżnieniu od wcześniejszych badań zastosowano inną metodę pomiaru poziomu kapitału społecznego, która umożliwia obiektywizację oceny zasobów tego kapitału. Zastosowana metoda badawcza bazuje na obserwacjach, nie zaś na deklaracjach respondentów, co pozwala na uchwycenie luki intencjonalno-behawioralnej. Analizowane są w nim następujące aspekty: zaufanie, wiarygodność i współpraca. W artykule porównano wyniki typowych gier eksperymentalnych – gry „zaufanie” oraz gry „dobro publiczne” – przeprowadzanych na całym świecie, w tym polskie badania autorów przeprowadzone na grupie 1540 studentów w 16 miastach – stolicach regionów Polski. Wyniki analizy porównawczej wskazują na niski poziom zaufania obserwowanego, co potwierdza wyniki przeprowadzanych cyklicznie badań sondażowych, niski poziom wiarygodności, jednak towarzyszy im zaskakująco wysoki poziom współpracy obserwowany w grze „dobro publiczne”.
DOIDOI:10.26485/PS/2017/66.2/1
URL http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-0d0881de-216e-4d8c-9e0a-6f289b8496db?q=a9e1c256-69b7-4e60-8677-e2c5e22fae7d$4&qt=IN_PAGE
Languagepl polski
File
Markowska-Przybyla_Ramsey_Kapital_spoleczny_polskich_studentow_na.pdf 844 KB
Score (nominal)15
Score sourcejournalList
Citation count*
Additional fields
UwagaProjekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/07/B/HS5/03954.
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back