Pomiar organizacyjnego uczenia się: przegląd propozycji wybranych autorów i empiryczna weryfikacja rekomendowanego narzędzia

Maciej Czarnecki

Abstract

In order to test relationships between organization learning and other variables using quantitative methods, we need to measure them. In subject literature a number of instruments have been proposed to measure phenomena connected with organization learning, however, almost every time researchers try out different instruments that differ significantly from previous ones, or attempt to build brand new scales. This results in a wide variety of measurement tools whose empirical verification tends to be reduced to a single use. The paper contains a description of more interesting measurement instruments in the Author's selection, arguments in favour and in recommendation of the Jerez-Gomez et al. scale, as well as a description of experiments carried out on two samples of Polish companies of medium size tested twice with the scale. A translation of the scale from the English language is presented, and results of testing with Cronbach's alpha, where both for the scale and for its four dimensions satisfactory reliability indices were obtained
Author Maciej Czarnecki (EaE / IES / DMaFE)
Maciej Czarnecki,,
- Department of Management and Food Economy
Journal seriesOrganizacja i Kierowanie, [Organization and Management], ISSN 0137-5466, e-ISSN 2300-2530, (B 14 pkt)
Issue year2017
No1 (175)
Pages87-101
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishorganizacyjne uczenie się; skala pomiarowa; narzędzie pomiarowe
Keywords in Englishorganizational learning, measurement scale, measurement tool, measurement instrument
Abstract in PolishBadacze planujący przeprowadzenie badań związków między zmiennymi organizacyjnymi stoją przed wieloma wyzwaniami. Jednym z nich jest wybór metody pomiaru tych zmiennych. Organizacyjnemu uczeniu się, jako umiejętności niezbędnej dla rozwoju przedsiębiorstwa, uzyskiwania przez nie przewagi konkurencyjnej oraz efektywności poświęcono dużo uwagi w literaturze dotyczącej zarządzania. Dużo uwagi poświęcono także opracowaniu narzędzi do pomiaru zjawisk z nim związanych. Jednak zamiast empirycznie weryfikować i systematycznego doskonalić istniejące narzędzia, badacze przedstawiają coraz to nowe propozycje. Skutkuje to problemem wyboru spośród wielu istotnie różniących się od siebie, niezweryfikowanych bądź słabo zweryfikowanych skal. Celem niniejszej publikacji jest ułatwienie tego wyboru osobom planującym ujęcie organizacyjnego uczenia się w swoich modelach badawczych. Artykuł zawiera opis propozycji wybranych autorów, przedstawienie argumentów skłaniających autora do zarekomendowania skali Jerez-Gomez i in. oraz opis wyników przeprowadzonego dwukrotnie testowania tej skali w dwóch próbach polskich przedsiębiorstw średniej wielkości. W załączniku do artykułu przedstawiono tłumaczenie skali na język polski
URL http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/koik/numery/Documents/2017_NR_1_(175).pdf
Languagepl polski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back