Rozkłady nadwyżkowych stóp zwrotu z funduszy inwestycyjnych – ocena historycznej premii za ryzyko

Iwona Dittmann

Abstract

The aim of the study was to analyze the development of excess returns from the Polish open-ended funds and the assessment of the risk premium from the perspective of the individual investor. The study was conducted for stable growth, sustainable and equity funds in 2005–2017. Two investment horizons were adopted: 5-year and 10-year. The characteristics of excess return distributions and the chances of obtaining a positive excess return were calculated. It was found, among others: 1) the large variation in excess returns gives rise to doubts as to the appropriateness of the risk premium estimation as the average value for a given fund and for the whole group of funds; 2) the chances of obtaining a positive risk premium in the past were very different for each fund; 3) for the 10-year investment horizon the risk premium was negative.
Author Iwona Dittmann (ES / DF)
Iwona Dittmann,,
- Department of Finance
Other language title versionsDistributions of excess returns from investment funds – evaluation of historical premium for risk
Journal seriesStudia i Prace WNEiZ US, [Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania do 2015], ISSN 2450-7733, e-ISSN 2300-4096, (B 9 pkt)
Issue year2018
No54/3
Pages113-129
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishfundusze inwestycyjne, finanse osobiste, nadwyżkowe stopy zwrotu, premia za ryzyko
Keywords in Englishinvestment funds, personal finance, excess returns, risk premium
Abstract in PolishCelem badania była analiza kształtowania się nadwyżkowych stóp zwrotu z polskich FIO i ocena premii za ryzyko z punktu widzenia inwestora indywidualnego. Badanie przeprowadzono dla funduszy stabilnego wzrostu, zrównoważonych i akcyjnych w latach 2005– 2017. Przyjęto dwa horyzonty inwestycyjne: 5-letni oraz 10-letni. Obliczono charakterystyki rozkładów nadwyżkowych stóp zwrotu oraz szanse uzyskania dodatniej nadwyżkowej stopy zwrotu. Stwierdzono między Innymi, iż: 1) duże zróżnicowanie nadwyżkowych stóp zwrotu nasuwa wątpliwości co do zasadności szacowania premii za ryzyko jako wartości średniej dla danego funduszu i dla całej grupy funduszy; 2) szanse na uzyskanie w przeszłości dodatniej premii za ryzyko były zróżnicowane dla poszczególnych funduszy; 3) dla 10-letniego horyzontu inwestycyjnego premia za ryzyko była ujemna.
DOIDOI:10.18276/sip.2018.54/3-08
URL https://wnus.edu.pl/sip/pl/issue/887/article/14754/
Languagepl polski
File
Dittmann_I_Rozklady_nadwyzkowych_stop_zwrotu_z_funduszy.pdf of 05-10-2018
505,48 KB
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 25-04-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 25-04-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back