Możliwości wykorzystania instrumentów zwrotnych w projektach z zakresu gospodarki odpadami

Bartosz Bartniczak

Abstract

In the 2014–2020 financial perspective, the European Union is seeking the widest possible use of financial instruments in the implementation of the structural funds. Within each investment priority we should conduct the examinations, in which specific projects repayable instruments can be used. The aim of the article is to indicate whether within the investment priority involved with waste management it is reasonable to use repayable instruments.
Author Bartosz Bartniczak (EMaT / DQaEM)
Bartosz Bartniczak,,
- Department of Quality and Environmental Management
Other language title versionsThe ability to use repayable instruments in project relating to waste management
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No395
Pages21-29
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishinstrumenty zwrotne, gospodarka odpadami, regionalne programy operacyjne
Keywords in Englishrepayable instruments, waste management, regional operational programmes
Abstract in PolishW perspektywie finansowej 2014–2020 Unia Europejska poszukuje jak najszerszych możliwości wykorzystania instrumentów zwrotnych we wdrażaniu funduszy strukturalnych. W ramach każdego priorytetu inwestycyjnego powinny być przeprowadzone analizy pokazujące, w ramach których konkretnych projektów istnieje możliwość wykorzystania instrumentów zwrotnych. Celem artykułu jest zidentyfikowanie, czy w ramach priorytetu inwestycyjnego dotyczącego gospodarki odpadami uzasadnione jest zastosowanie instrumentów zwrotnych.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.395.02
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Bartniczak_Mozliwosci_wykorzystania_instrumentow_zwrotnych_w.pdf 306,77 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrFinanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - odpowiedzialność, etyka, stabilność finansowa. Tom 1. Finanse
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back