Outsourcing as a contemporary management method

Katarzyna Kosmalewska

Abstract

The article presents the notion of management with special regard to contemporary management methods. The closer attention was drawn to one of the methods – outsourcing, which right now is one of the most popular ones. It shows how companies can cope with new challenges such as increasing competition, changes in customer expectations, groundbreaking technical and technological innovations. Second part of the article presents historic background of this method, its influence on a company and the case study of the impact of this method on a particular company. The research was based on the analysis of the effectiveness of implementation of outsourcing in multinational companies – Protect&Gamble and Apple. The provided example presents what true win-win mentality means. In the present case, mentioned strategy proved to be the most advantageous.
Author Katarzyna Kosmalewska (WUE)
Katarzyna Kosmalewska,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsOutsourcing jako współczesna metoda zarządzania
Pages43-54
Publication size in sheets0.5
Book Kuźmińska-Haberla Aleksandra, Bobowski Sebastian (eds.): Ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze, Debiuty Studenckie - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISBN 9788376957098, 132 p.
Keywords in Polishzarządzanie, outsourcing, współczesne metody zarządzania
Keywords in Englishmanagement, outsourcing, contemporary management
Abstract in PolishW artykule przedstawiono pojęcie zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych metod zarządzania. W szczególności uwagę zwrócono na jedną z metod – outsourcing, która jest obecnie jedną z najbardziej popularnych. Pokazuje ona, jak firmy radzą sobie z nowymi wyzwaniami, takimi jak rosnąca konkurencja, zmieniające się oczekiwania klientów, przełomowe innowacje techniczne i technologiczne. Druga część artykułu przedstawia historyczne tło tej metody, jej wpływ na firmę i studium przypadku wpływu tej metody na daną firmę. Badania oparto na analizie skuteczności wdrożenia outsourcingu w międzynarodowej firmie – Procter & Gamble. Podany przykład pokazuje, co oznacza prawdziwa mentalność „win-win”. W omawianym przypadku najkorzystniejsza okazała się wspomniana metoda.
Languageen angielski
Score (nominal)20
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-10-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back