W kierunku sieci międzyorganizacyjnej - przykład odnowy strategicznej My Travel Sp. z o.o.

Janusz Marek Lichtarski , Przemysław Bandura

Abstract

One of possible ways of organizational strategic renewal is the change of the traditional business model into the network one. The goal of the paper is to present the case study of the strategic renewal of My Travel Ltd. which profoundly changed its business model (customers, revenue source, core competences, etc.) evolving from a small retailer into a national franchise network of travel agencies in the last six years. The text is based on literature studies, case study, as well as experience of managers of investigated company
Author Janusz Marek Lichtarski (MISaF / IOaM / DoSaMM)
Janusz Marek Lichtarski,,
- Department of Strategy and Management Methods
, Przemysław Bandura
Przemysław Bandura,,
-
Other language title versionsTowards interorganizational network - the example of strategic renewal of My Travel Ltd.
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No400
Pages104-112
Keywords in Polishodnowa strategiczna, model biznesowy, organizacja sieciowa, sieci międzyorganizacyjne
Keywords in Englishstrategic renewal, business model, network organization, interorganizational networks
Abstract in PolishJedną z możliwych ścieżek odnowy strategicznej jest zmiana modelu biznesowego w kierunku modelu sieciowego. Celem artykułu jest prezentacja przypadku odnowy strategicznej przedsiębiorstwa My Travel Sp. z o.o., które zasadniczo zmieniło model biznesowy (klientów, źródła przychodu, kluczowe kompetencje), ewoluując w ciągu ostatnich sześciu lat od małej firmy pośredniczącej w sprzedaży wycieczek zagranicznych do sieci franczyzowej biur podróży. Tekst bazuje na studiach literatury przedmiotu, analizie przepadku (obserwacja, analiza dokumentacji, wywiady i rozmowy z pracownikami) i doświadczeniach kadry zarządzającej
DOIDOI:10.15611/pn.2015.400.09
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Lichtarski_Bandura_W_kierunku_sieci_miedzyorganizacyjnej_przyklad.pdf 447,15 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrZmiana warunkiem sukcesu. W poszukiwaniu źródeł trwałej konkurencyjności
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back