Rola kapitału intelektualnego w kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstwa

Agnieszka Sokołowska-Durkalec , Justyna Jaskólska

Abstract

The paper concerns the relationship between intellectual capital and a company’s image. It is assumed that relational capital, one component of intellectual capital, consists of a company’s image and ways of forming it. On the other hand, intellectual capital can be treated as an instrument supporting this process. The purpose of this paper is to identify selected instances where the components of a company’s intellectual capital were related to activities forming the company’s image. Relational capital and company organizational culture (within the framework of structural/organizational capital) play a part in forming a positive company image.
Author Agnieszka Sokołowska-Durkalec (EMaT / DES)
Agnieszka Sokołowska-Durkalec,,
- Department of Enterprise Studies
, Justyna Jaskólska (EMaT)
Justyna Jaskólska,,
- Faculty of Economics, Management and Tourism
Journal seriesStudia i Prace WNEiZ US, [Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania do 2015], ISSN 2450-7733, e-ISSN 2300-4096, (B 9 pkt)
Issue year2018
No51/2
Pages109-119
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkapitał intelektualny, kapitał relacyjny, wizerunek
Keywords in English intellectual capital, relational capital, image
Abstract in PolishArtykuł dotyczy relacji, które zachodzą między kapitałem intelektualnym a wizerunkiem. Przyjęto, że z jednej strony na kapitał intelektualny, w ramach jednego z jego komponentów – kapitału relacyjnego, składa się problematyka wizerunku i sposobów jego kształtowania, z drugiej strony – kapitał intelektualny może być traktowany jako swoisty instrument wspomagający ów proces. Celem artykułu jest identyfikacja wybranych relacji między komponentami kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa a działaniami związanymi z kształtowaniem wizerunku. Ważną rolę w kształtowaniu odpowiedniego wizerunku odgrywają takie komponenty, jak kapitał relacyjny oraz – w ramach kapitału strukturalnego/organizacyjnego – kultura organizacyjna przedsiębiorstwa.
DOIDOI:10.18276/sip.2018.51/2-10
URL https://wnus.edu.pl/sip/pl/issue/924/article/15146/
Languagepl polski
File
Sokolowska-Durkalec_Jaskolska_Rola_kapitalu_intelektualnego_w_ksztaltowaniu.pdf 606,13 KB
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 25-04-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 25-04-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back