Przeszkody dla działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w województwie dolnośląskim w latach 2004-2006, 2008-2010 i 2012-2014

Dariusz Głuszczuk

Abstract

The reports on innovations in industry (PNT-02) and service sector (PNT-02/u) use a more limited range of obstacles to innovative business activities than in the case of guidelines presented by the Oslo Manual 2005. This shortcoming is deepened by the partial change of the observed difficulties and their terminology within the framework of PNT-02 and PNT-02/u (2015 in relation to previous editions of the research). Moreover, the selected − as part of OM 2005 variant solutions − data collection rules do not seem to correspond with the needs of public statistics users (e.g. observation period − 3 years). It narrows down the area of analyses, but does not eliminate the possibility for identifying the key innovation barriers. The subsequent three editions of the research indicate that the significant difficulties for innovation activities in Lower Silesian enterprises result from cost-oriented (the absence of funding from internal and external sources) and market factors (unsteady demand for innovative products, market ruled by dominating enterprises).
Author Dariusz Głuszczuk (EMaT / DRE)
Dariusz Głuszczuk,,
- Department of Regional Economy
Other language title versionsBarriers for innovation activities carried out by industrial enterprises in Lower Silesian region in the years 2004-2006, 2008-2010 and 2012-2014
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No517
Pages51-60
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishprocesy innowacyjne, przeszkody dla innowacji, sprawozdania o innowacjach
Keywords in Englishinnovative processes, barriers for innovations, reports on innovations
Abstract in PolishW sprawozdaniach o innowacjach w przemyśle (PNT-02) i sektorze usług (PNT-02/u) operuje się uboższą gamą przeszkód działalności innowacyjnej przedsiębiorstw niż w przypadku zaleceń Oslo Manual 2005. Mankament ten pogłębia częściowa zmiana obserwowanych utrudnień i ich nazewnictwa w ramach PNT-02 i PNT-02/u (2015 r. w relacji do poprzednich edycji badań). Ponadto wybrane – w ramach wariantowych rozwiązań OM 2005 – zasady gromadzenia danych nie wydają się odpowiadać potrzebom użytkowników statystyki publicznej (np. okres objęty obserwacją – 3 lata). Wszystko to zawęża pole analiz, ale nie przekreśla możliwości identyfikacji kluczowych barier dla innowacji. Kolejne trzy edycje badań wskazują, że istotne utrudnienia działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w województwie dolnośląskim wywołują czynniki kosztowe (brak możliwości finasowania ze źródeł wewnętrznych oraz zewnętrznych) oraz rynkowe (niepewny popyt na innowacyjne produkty, opanowanie rynku przez dominujące przedsiębiorstwa).
DOIDOI:10.15611/pn.2018.517.05
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Gluszczuk_D_Przeszkody_Dla_Dzialalnosci_Innowacyjnej_Przedsiebiorstw_w_Wojewodztwie_2018.pdf 265,2 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back