Źródła finansowania projektów innowacyjnych

Piotr Wanicki

Abstract

Innovative projects are a means to create competitive advantage by the company. They have an impact on the value creation of an enterprise. The implementation of innovative projects is subject to a high degree of uncertainty, leading to high risks. A very important element of the implementation of innovative projects is their funding.The aim of the article is to present the latest solutions in terms of funding possibilities for this type of projects, including financing mechanisms. The publication focuses on innovative feedback tools and social funding as they are noted for their dynamic development and can become an important source of funding for innovative projects in the short term
Author Piotr Wanicki (MISaF / IR / DoATaFA)
Piotr Wanicki,,
- Department of Accounting Theory and Financial Analysis
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2017
No341
Pages356-364
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishprojekty badawczo-rozwojowe, innowacje, finansowanie, crowdfunding
Keywords in EnglishR&D projects, innovation, financing, crowdfunding
Abstract in PolishProjekty innowacyjne są czynnikiem umożliwiającym tworzenie przewag konkurencyjnych przez przedsiębiorstwo. Mają one wpływ na kreowanie wartości firmy. Realizacja projektów nowatorskich jest obarczona dużą dozą niepewności, przez co wiąże się z wysokim ryzykiem. Bardzo istotnym elementem realizacji projektów innowacyjnych jest źródło ich finansowania. Celem artykułu jest zaprezentowanie najnowszych rozwiązań w zakresie możliwości finansowania tego typu projektów, w tym mechanizmów finansowania. W publikacji skupiono się na innowacyjnych instrumentach zwrotnych oraz finansowaniu społecznościowym, ponieważ zauważono ich dynamiczny rozwój. W krótkim czasie mogą stać się one ważnym źródłem finansowania projektów innowacyjnych
URL https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_341_360/SE_341/29.pdf
Languagepl polski
File
Wanicki_Zrodla_finanspwania2017.pdf 278,65 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 25-04-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 25-04-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back