Urzędowe strony www jako podstawowe źródło informacji prawnej polskich przedsiębiorców

Iwona Chomiak-Orsa , Maciej Krajewski

Abstract

The creation and functioning of an organization is regulated by a number of conditions. One of the main determinants of every organization are legal conditions, which determine all basic principles of functioning of every organization. This means that entrepreneurs should have undisturbed access to legal information, which is the basis for regulating the functioning of their organizational entity. In the era of formatting and digitalization of resources, there are many sources from which entrepreneurs can obtain the most important and key legal information necessary for the proper functioning of organizational entities. Therefore, the authors of this article want to indicate the most important sources of legal information made available by the state apparatus through official Internet sources. The article has the character of theoretical considerations resulting from the conducted literature research and search and analysis of generally available sources of legal information published on official websites.
Author Iwona Chomiak-Orsa (MISaF / IBI / DBIiM)
Iwona Chomiak-Orsa,,
- Department of Business Intelligence in Management
, Maciej Krajewski - Wolters Kluwer Polska
Maciej Krajewski,,
-
Other language title versionsOfficial web sites as the main source of legal information of Polish entrepreneurs
Journal seriesInformatyka Ekonomiczna, ISSN 1507-3858, e-ISSN 2450-0003, (B 12 pkt)
Issue year2018
No4 (50)
Pages9-21
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishźródła informacji prawnej, przedsiębiorstwo, paralegals, przepisy prawa, system informacji prawnej
Keywords in Englishsources of legal information, company, paralegals, legal regulations, legal information system, horizontal databases, vertical databases
Abstract in PolishTworzenie i funkcjonowanie organizacji unormowane jest wieloma czynnikami. Jedną z głównych determinant działania każdej organizacji są uwarunkowania prawne. Oznacza to, że przedsiębiorcy powinni mieć niczym niezakłócony dostęp do informacji prawnej stanowiącej podstawę działania ich podmiotu organizacyjnego. W dobie informatyzacji zasobów dostępnych jest wiele źródeł, z których prowadzący działalność mogą pozyskiwać najważniejsze i kluczowe informacje prawne niezbędne do właściwego funkcjonowania podmiotów organizacyjnych. Autorzy niniejszego artykułu pragną wskazać najważniejsze źródła informacji prawnej udostępniane przez urzędowe źródła internetowe. Artykuł zawiera rozważania teoretyczne wynikające z przeprowadzonych badań literaturowych oraz przeszukania i analizy ogólnodostępnych źródeł informacji prawnej publikowanych na urzędowych stronach internetowych.
DOIDOI:10.15611/ie.2018.4.01
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/141253
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Chomiak-Orsa_Krajewski_Urzedowe_strony_www.pdf 535,43 KB
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back