Sprawozdanie z działalności jako narzędzie raportowania danych niefinansowych z zakresu CSR

Magdalena Ebisch-Stenzel

Abstract

The on-going globalisation and changes in the perception of the corporate place and role in the social environment gave rise to the growth in significance of issues of its social responsibility. At the same time, a heavier focus of stakeholders on non-financial aspects of operation, in particular with regard to the environmental, staff and social questions requires the modification of the process of corporate reporting. This study is a short analysis and an attempt to answer the issue concerning the awareness of benefits from corporate communication of their socially responsible activities and the degree of use of the activity report in the process of CSR non-financial data reporting. To solve the presented research problem the author applied the method of analyses the content of legal regulations and literature, interviews and the conclusion method
Author Magdalena Ebisch-Stenzel (WUE)
Magdalena Ebisch-Stenzel,,
- Wrocław University of Economics
Journal seriesStudia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, ISSN 1234-8872, (B 12 pkt)
Issue year2018
No163
Pages63-81
Publication size in sheets0.9
Keywords in Polishsprawozdanie z działalności, społeczna odpowiedzialność biznesu, raportowanie danych pozafinansowych
Keywords in Englishactivity report, corporate social responsibility, non-financial data reporting
Abstract in PolishPostępująca globalizacja oraz zmiany w zakresie postrzegania miejsca i roli przedsiębiorstwa w środowisku społecznym doprowadziły do wzrostu znaczenia zagadnień dotyczących jego społecznej odpowiedzialności (Corporate Social Responsibility, CSR). Jednocześnie większa koncentracja interesariuszy na pozafinansowych aspektach działalności, szczególnie dotyczących kwestii środowiskowych, pracowniczych i społecznych, wymusza modyfikację procesu raportowania i sprawozdawczości przedsiębiorstw. Niniejsza publikacja jest krótką analizą i jednocześnie próbą odpowiedzi na pytanie dotyczące świadomości korzyści płynących z komunikowania przez przedsiębiorstwa ich działań w zakresie społecznej odpowiedzialności oraz stopnia wykorzystania sprawozdania z działalności w procesie raportowania danych niefinansowych dotyczących CSR. Do rozwiązania przedstawionego problemu badawczego wykorzystano metodę analizy treści regulacji prawnych i literatury, wywiad oraz metodę wnioskowania
URL http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/zeszyty_naukowe_studia_i_prace_kzif/Strony/-ZESZYT-NAUKOWY-163a.aspx
Languagepl polski
File
Ebisch-Stenzel_Sprawozdanie_ z_ działalności_ jako_ narzędzie 2018.pdf 230,76 KB
Score (nominal)12
ScoreMinisterial score = 12.0, 23-01-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 23-01-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back