Analiza sieci społecznych w identyfikacji i wzmacnianiu potencjału innowacyjnego zespołów pracowniczych

Łukasz Wawrzynek

Abstract

The article shows the way of raising the innovative potential of groups of employees using social network analysis. It also points to the issue of social networks, reflecting the relations between employees. It indicates a different view on the possibility of identifying the potential of individuals forming teams and shows the conditions for assigning people to teams. The article analyzes the potential of innovative individuals, but also the social potential that enables the team to support the action in the field of innovative behaviors through relational links between its participants.
Author Łukasz Wawrzynek (MISaF / IOaM / KPSZ)
Łukasz Wawrzynek,,
- Katedra Projektowania Systemów Zarządzania
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No496
Pages183-204
Publication size in sheets1.05
Keywords in Polishsieci społeczne, sieci organizacyjne, zespoły, innowacyjność, ONA, SNA
Keywords in Englishsocial networks, organizational networks, teams, innovation, ONA, SNA
Abstract in PolishArtykuł pokazuje sposób podnoszenia potencjału innowacyjnego grup pracowników z wykorzystaniem analizy sieci organizacyjnej. Jego celem jest wskazanie możliwości identyfikacji potencjału poszczególnych osób tworzących zespoły oraz pokazanie uwarunkowań przypisywania ich do zespołów. Artykuł wskazuje też na zagadnienie sieci społecznych, będących odzwierciedleniem relacji pomiędzy pracownikami. Ukazuje odmienne spojrzenie na możliwości identyfikacji potencjału poszczególnych osób tworzących zespoły oraz pokazuje uwarunkowania przypisywania osób do zespołów. W artykule analizowany jest potencjał innowacyjnych jednostek, ale również potencjał społeczny, umożliwiający wspieranie działania zespołu w zakresie innowacyjnych zachowań poprzez powiązania relacyjne pomiędzy jego uczestnikami.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.496.15
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/47849
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Wawrzynek_analiza_sieci_spolecznych_w_identyfikacji_i_wzmacnianiu.pdf 2,95 MB
Score (nominal)10
Citation count*5 (2020-07-05)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back