Megaregionalizm handlowy UE - ASEAN. Wyzwania dla formatu region - region

Sebastian Bobowski , Bogusława Drelich-Skulska

Abstract

The mega-regional free trade agreement EU-ASEAN seemed to be a natural consequence of more than 30 years of institutional cooperation of both groupings. The more surprising is the fact that after less than two years of negotiations in the region-region format a bilateral approach was chosen. The aim of the paper is to present the circumstances of the failure of the EU-ASEAN FTA negotiations in the region-region format, taking into account the optics of both parties, as well as the potential consequences of bilateral trade talks with ASEAN member states. The authors formulated the thesis that the failure of EU-ASEAN negotiations in the period 2007 − 2009 had its origin in the erroneous assumption of European leaders about the possibility of developing a comprehensive trade agreement with the region of Southeast Asia perceived at the time in terms of a single, dynamically integrating block of ten countries. The article uses the following research methods: analysis of primary sources, statistical and descriptive analysis and critical analysis.
Author Sebastian Bobowski (ES / DIER)
Sebastian Bobowski,,
- Department of International Economic Relations
, Bogusława Drelich-Skulska (ES / DIER)
Bogusława Drelich-Skulska,,
- Department of International Economic Relations
Other language title versionsTrade mega-regionalism of EU - ASEAN. Challenges for region - region format
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No523
Pages43-53
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishUE, ASEAN, megaregionalizm handlowy
Keywords in EnglishEU, ASEAN, trade mega-regionalism
Abstract in PolishMegaregionalne porozumienie o wolnym handlu UE – ASEAN zdawało się naturalną konsekwencją ponadtrzydziestoletniej współpracy instytucjonalnej obu ugrupowań, tym bardziej zaskakujący jest fakt, iż po niespełna dwóch latach odstąpiono od negocjacji w formacie region – region na rzecz podejścia bilateralnego. Celem artykułu jest przybliżenie okoliczności niepowodzenia negocjacji porozumienia o wolnym handlu UE – ASEAN w formacie region – region, z uwzględnieniem optyki obu stron, jak również potencjalnych konsekwencji podjęcia rozmów w formacie bilateralnym UE – kraj członkowski ASEAN. Autorzy sformułowali tezę, iż niepowodzenie negocjacji UE – ASEAN w latach 2007-2009 miało swoje źródło w błędnym założeniu liderów europejskich co do możliwości wypracowania kompleksowego porozumienia handlowego z regionem Azji Południowo-Wschodniej postrzeganym wówczas w kategoriach jednolitego, dynamicznie integrującego się bloku dziesięciu państw. W artykule posłużono się następującymi metodami badawczymi: analiza źródeł pierwotnych, analiza statystyczno-opisowa, analiza krytyczna.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.523.04
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Bobowski_Drelich-Skulska_Megaregionalizm_handlowy_UE_Asean.pdf 316,95 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 20-02-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 20-02-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back