Regionalna infrastruktura społeczna z punktu widzenia starzenia się społeczeństwa – Dolny Śląsk

Ewa Szostak

Abstract

The article is an attempt to assess condition of the economy from the point of view of aging society. The aim of the article is to analyse the structural adjustments of the economy in the area of a silver and white economy at the level of Lower Silesia region to the needs of the elderly. The age 65+ has been adopted to the analysis. Lower Silesia is a second region (after Lubuskie Voivodeship), which in recent years is aging fastest in the whole country. Method used: descriptive, comparative, analysis, synthesis
Author Ewa Szostak (ES / DEPaERS)
Ewa Szostak,,
- Department of Economic Policy and European Regional Studies
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2018
No347
Pages167-178
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishstarzenie się, srebrna gospodarka, biała gospodarka, region
Keywords in Englishaging, silver economy, white economy, region
Abstract in PolishArtykuł stanowi próbę oceny stanu gospodarki z punktu widzenia starzejącego się społeczeństwa. Celem artykułu jest analiza dostosowań struktury gospodarki na poziomie Dolnego Śląska w obszarze srebrnej i białej gospodarki do potrzeb osób starszych. Do analizy przyjęto wiek 65+. Dolny Śląsk jest drugim, po lubuskim, regionem, który w ostatnich latach starzeje się najszybciej w kraju. Wykorzystano metody: opisową, porównawczą, analizy, syntezy
URL https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_341_360/SE_347/15.pdf
Languagepl polski
File
Szostak_Regionalna_ infrastruktura_ społeczna_ z_ punktu_ widzenia_ starzenia2018.pdf 425,53 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 25-04-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 25-04-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back