Determinanty zatrudnienia studentów kierunku ZIIP Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Część 2

Aleksandra Gimżewska , Tomasz Lesiów

Abstract

The aim of this study was to evaluate the educational offer by ZIIP UE students. It is intended to prove that the master’s degree in Management and Production Engineering (ZIIP) and additional forms of support offered by Universities (“Expertise”, “Start Internships”, “Erasmus+”) as well as those resulting from their own activity,, guarantee students a good professional preparation to take the first job. Based on the original questionnaire, surveys among a randomly selected group of full-time students of the ZIIP in the academic year 2016/2017 were conducted. It was found that only a few students carried out the entire didactic process (poor attendance on lectures) and to a small extent participated in the programs or projects offered through the forge of “Expertise”, “Start Internships”, “Erasmus+”. A significant proportion of students work professionally, which is in contradiction with the formula for the implementation of full-time studies. Students try to combine studying with work, which in turn contributes to the fact that they have more experience in dealing with interviews and find a job relatively quickly after graduation. The vast majority of students rate studies in the field of ZIIP positively and are satisfied with them.
Author Aleksandra Gimżewska
Aleksandra Gimżewska,,
-
, Tomasz Lesiów (EaE / IChaFT / DAEaQA)
Tomasz Lesiów,,
- Department of Agricultural Engineering and Quality Analysis
Other language title versionsDeterminants of employment of students of ZIIP at UE in Wrocław. Part 2
Journal seriesNauki Inżynierskie i Technologie, ISSN 2080-5985, e-ISSN 2449-9773, (B 6 pkt)
Issue year2017
No3 (26)
Pages74-87
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishbadania ankietowe, studia na kierunku ZIIP, przygotowanie absolwentów do pracy zawodowej
Keywords in Englishsurveys, studies in the field of ZIIP, preparing graduates to work
Abstract in PolishCelem niniejszej pracy była ocena oferty dydaktycznej przez studentów kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIIP) UE we Wrocławiu. Autorzy zamierzali udowodnić, że studia magisterskie na kierunku ZIIP oraz dodatkowe formy wsparcia oferowane przez uczelnię (Kuźnia Kompetencji, Staże na Start, Erasmus+) i wynikające z aktywności własnej gwarantują studentom dobre przygotowanie merytoryczne do podjęcia pierwszej pracy. W oparciu o autorski kwestionariusz przeprowadzono badania ankietowe na losowo wybranej grupie studentów dziennych kierunku ZIIP w roku akademickim 2016/2017. Stwierdzono, że niewielu studentów realizuje pełny proces dydaktyczny (słaba frekwencja na wykładach) oraz w niewielkim stopniu uczestniczy w programach lub projektach oferowanych w ramach Kuźni Kompetencji, Staży na Start czy Erasmus+. Znaczna część studentów pracuje zawodowo, co pozostaje w sprzeczności z formułą realizacji studiów dziennych. Studenci starają się łączyć studiowanie z pracą zawodową, co z kolei przyczynia się do tego, że mają większe doświadczenie w radzeniu sobie w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej i stosunkowo szybko znajdują pracę po ukończeniu studiów. Większość studentów ocenia studia na kierunku ZIIP pozytywnie i jest z nich zadowolona.
DOIDOI:10.15611/nit.2017.3.04
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/80786
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Gimzewska_Lesiow_Determinanty_zatrudnienia_studentow_kierunku_ZIIP_2.pdf 926,02 KB
Score (nominal)6
ScoreMinisterial score = 6.0, 25-04-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 25-04-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back