Struktura zadłużenia firm polskich na tle wybranych krajów europejskich w kontekście kryzysu z 2008 roku

Iwo Augustyński

Abstract

The paper presents results of panel analysis of debt structure of Polish companies during the period of 2004-2011. They are compared with German, French, British, Greek, Finnish and Italian firms. The results reveal that the levels of debt are very stable on the microeconomic level. The increasing level of leverage was specific for Polish economy. The effects of global financial crisis are more visible on the macro level, but they still do not change existing trends. Panel analysis also shows that all recognized in literature factors determining debt structure are not explaining differences in changes and levels of leverage between micro and macro levels.
Author Iwo Augustyński (ES / DEPaERS)
Iwo Augustyński,,
- Department of Economic Policy and European Regional Studies
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No380
Pages429-442
Keywords in Polishstruktura kapitałowa, Unia Europejska
Keywords in Englishcapital structure, European Union
Abstract in PolishArtykuł zawiera wyniki analizy panelowej zmian zadłużenia polskich przedsiębiorstw w okresie 2004-2011 oraz ich porównanie z przedsiębiorstwami niemieckimi, francuskimi, włoskimi, brytyjskimi, hiszpańskimi, greckimi oraz fińskimi. Badanie pokazało, iż na poziomie mikroekonomicznym poziom zadłużenia wszystkich analizowanych przedsiębiorstw był stały w całym okresie, a więc nie reagował na drastyczne zmiany w otoczeniu makroekonomicznym. Na poziomie krajowym jednak Polska wyróżnia się stałym wzrostem zadłużenia. Potwierdza to analiza na poziomie makroekonomicznym. W takim ujęciu uwidacznia się wpływ kryzysu, a zmiana poziomu zadłużenia przebiega podobnie jak we Włoszech i w Wielkiej Brytanii. Uwzględniane dotychczas w literaturze czynniki wpływające na poziom i strukturę zadłużenia firm nie pozwalają jednak na wyjaśnienie przyczyn zaobserwowanych zmian i różnic między poziomem mikro- a makroekonomicznym.
DOIDOI:10.15611/pn.2015.380.39
Languagepl polski
File
Augustynski_Struktura_zadluzenia_firm_polskich_na.pdf 2,93 MB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrUnia Europejska w 10 lat po największym rozszerzeniu
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back