Impact of the student’s household budget on the selection of a given major at post-graduate studies

Magdalena Barańska

Abstract

The aim of this paper is to present the results of the empirical research conducted among students of post-graduate programmes offered in English at the Wrocław University of Economics. The questionnaire survey was to answer the research questions about whether the price of post-graduate studies has any impact on the student’s household budget and if so, how high the impact is, and what impact the fee paid for the post-graduate studies has on the selection of a given major. At the same time, it was attempted to determine whether there is any financial added value (e.g. in the form of a pay rise) after completing post-graduate studies and if so, what impact it has on the student’s selection of a major. When endeavouring to answer the questions asked, literature studies in the area of budget were carried out and a questionnaire survey, supported with an interview with post-graduate students, was conducted.
Author Magdalena Barańska (MISaF / IR / KRC)
Magdalena Barańska,,
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Other language title versionsWpływ budżetu domowego słuchacza na wybór kierunku studiów podyplomowych
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No474
Pages173-184
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishbudżet, budżet domowy, studia podyplomowe
Keywords in Englishbudget, household budget, post-graduate studies
Abstract in PolishCelem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie wyników badań empirycznych dokonanych wśród uczestników studiów podyplomowych kierunków prowadzonych w języku angielskim na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Przeprowadzone badanie ankietowe miało za zadanie odpowiedzieć na pytania badawcze: czy i w jakim zakresie cena studiów podyplomowych wpływa na budżet domowy słuchacza studiów oraz jak koszt opłaty za studia podyplomowe rzutuje na wybór kierunku studiów. Jednocześnie postarano się ukazać, czy istnieje materialna (finansowa) wartość dodana (np. w postaci podwyżki) po ukończeniu studiów podyplomowych oraz jej ewentualny wpływ na wybór kierunku przez słuchacza. Przy próbie odpowiedzi na postawione pytania posłużono się studiami literatury z zakresu budżetu oraz przeprowadzono badanie ankietowe wsparte wywiadem wśród słuchaczy studiów podyplomowych.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.474.15
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/41376
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Baranska_Impact_of_the_students_household.pdf 582 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrGlobal Challenges of Management Control and Reporting
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back