Zmiany struktury globalnego eksportu usług w latach 2006-2016

Magdalena Myszkowska

Abstract

One of the primary trends which have determined the growth of world trade in the past decade has been a systematically increasing importance of broadly-defined business services. At the same time, a decrease of participation of transport and travel has occurred, constituting at present less than half of the world trade in market services. Research indicates the growing role of business services within the structure of trade in services. Despite the fact that trade remains dominated by traditional services, the remaining market services constitute a substantial and growing on an ongoing basis part of export. The most dynamically developing sub-sectors were the ICT services and other business services. The objective of this article is to analyse the transformations within the geographical and itemized structure of international export of services in the years 2006-2016. The applied research method is tabulated-descriptive analysis, based on statistical data elaborated by the WTO.
Author Magdalena Myszkowska (ES / DIER)
Magdalena Myszkowska,,
- Department of International Economic Relations
Other language title versionsStructural changes in global export of services in the years 2006-2016
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No523
Pages275-287
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polisheksport usług, transgraniczny handel usługami, usługi biznesowe
Keywords in Englishservices exports, cross-border services trade, business services
Abstract in PolishJedną z głównych tendencji wyznaczających rozwój światowego handlu w minionej dekadzie był systematyczny wzrost znaczenia szeroko definiowanych usług biznesowych, na które popyt w skali świata systematycznie rośnie. Jednocześnie następował spadek udziału transportu i podróży, które obecnie stanowią mniej niż połowę światowego handlu usługami rynkowymi. Mimo iż handel większości krajów jest nadal zdominowany przez usługi tradycyjne, tj. transport i podróże, to pozostałe usługi rynkowe stanowią znaczną i ciągle rosnącą część eksportu. Najbardziej dynamicznie rozwijającymi się podsektorami były usługi ICT oraz pozostałe usługi biznesowe, które zyskały na znaczeniu w strukturze eksportu zwłaszcza takich krajów, jak Chiny i Indie. Celem artykułu jest analiza przekształceń w strukturze geograficznej i rzeczowej międzynarodowego eksportu usług w latach 2006- -2016. Zastosowaną metodą badawczą jest analiza tabelaryczno-opisowa bazująca na danych statystycznych WTO.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.523.23
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Myszkowska_Zmiany_struktury_globalnego_eksportu_uslug.pdf 417,37 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 20-02-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 20-02-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back