Wykorzystanie strategii lean accounting w działalności przedsiębiorstw

Olga Kuś

Abstract

The article presents Lean Accounting strategy, which includes management and financial accounting. The article shows differences between them. The main lean concept is to eliminate waste in every area of business. The aim of the article is to present the Lean enterprise’s principles and to explain the differences between Lean and traditional accounting. The research objects are manufacturing enterprises. This paper draws attention to the issue of competitiveness on the global market. The reorganization of the company’s structure can help to achieve leadership. The following research methods were used in the work: literature studies and inference.
Author Olga Kuś (WUEB)
Olga Kuś,,
- Wroclaw University of Economics and Business
Other language title versionsUse of lean accounting strategy in business
Pages57-62
Publication size in sheets0.5
Book Biernacki Michał, Kowalak Robert (eds.): Rachunkowość, Debiuty Studenckie - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISBN 9788376957982, 182 p.
Biernacki_Kowalak_Rachunkowosc.pdf / No licence information (file archived - login or check accessibility on faculty)
Keywords in Polishlean accounting, szczupła rachunkowość, strategia zarządzania
Keywords in Englishlean accounting, lean management, management strategy
Abstract in PolishW artykule zaprezentowano temat dotyczący japońskiej strategii lean accounting. Omówiono problematykę jej dwóch obszarów – rachunkowości zarządczej oraz finansowej, a także wykazano różnice między nimi. Koncepcja lean polega na eliminowaniu marnotrawstwa w każdej dziedzinie działalności jednostki. Celem artykułu jest przedstawienie głównych zasad, którymi kieruje się szczupłe przedsiębiorstwo, oraz ukazanie różnic między rachunkowością lean a tradycyjną. Obiektem badań są przedsiębiorstwa produkcyjne. W pracy zwrócono uwagę na problem konkurencyjności na rynku. Reorganizacja struktury przedsiębiorstwa może pomóc w osiągnięciu pozycji lidera. Zastosowane metody badawcze to analiza literatury oraz samodzielne wnioskowanie.
Languagepl polski
File
Kus_Wykorzystanie_strategii_lean_accounting_w_dzialalnosci_przedsiebiorstw.pdf 319,93 KB
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back