Rachunkowość a ideologia na przykładzie chińskiego modelu księgowości wzrostów i spadków

Jacek Adamek

Abstract

Accounting, as the product of an environment in which it is supposed to carry out its tasks, is subject to numerous factors. Among them there also occurs an ideological-political determinant which influences the objectives and the way of measurement systems and accounting disclosures functioning. China represents the clear example of relations between accounting and political ideology. Historical evolution of accounting in the Middle Kingdom, as well as its registration subsystem, proves that since 1949 it has been directly subject to ideas, beliefs and principles in line with Chinese mutations of socialist and communist ideology. Having the above in mind the objective of the paper was specified as the attempt to present relations occurring between accounting and ideology based on Chinese model characteristics, the so called increase-decrease bookkeeping.
Author Jacek Adamek (EMaT / DFaA)
Jacek Adamek,,
- Department of Finance and Accounting
Journal seriesZeszyty Teoretyczne Rachunkowości, ISSN 1641-4381, e-ISSN 2391-677X, (B 8 pkt)
Issue year2012
Vol66
No122
Pages7-15
Keywords in PolishChiny, rachunkowość, księgowość, ideologia, księgowość wzrostów i spadków
Keywords in EnglishChina, accounting, bookkeeping, ideology, increase-decrease bookkeeping
Abstract in PolishRachunkowość jako produkt środowiska, w którym przychodzi jej realizować swoje zadania podlega oddziaływaniu wielu czynników. Wśród ich zbioru pojawia się także determinanta ideologiczn-opolityczna, odbijająca swoje piętno na celach i sposobie funkcjonowania systemu pomiaru i ujawnień rachunkowych. Dobitnym przykładem relacji nawiązywanych pomiędzy rachunkowością a ideologią polityczną jest Kraj Środka. Historyczna ewolucja chińskiej rachunkowości, a w niej jej podsystemu ewidencyjnego dowodzi, że od 1949 r. podporządkowują się one w sposób bezpośredni poglądom, przekonaniom i zasadom pozostającym w zgodzie z chińskimi mutacjami ideologii socjalizmu i komunizmu. Mając na uwadze powyższe, określono cel artykułu, którym jest próba prezentacji związków zachodzących pomiędzy rachunkowością a ideologią na przykładzie charakterystyki chińskiego modelu tzw. księgowości wzrostów i spadków.
Languagepl polski
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
Citation count*4 (2020-09-01)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back