Path dependence – proces przekształceń instytucjonalnych

Jakub Sukiennik

Abstract

Under the concept of path dependence, processes can be defined as subordinate to their own history, that is, their development depends on their historical formation. Thus, a given process develops according to different paths that can lead to various equilibrium states. Likewise, institutional transformations are conditioned by events that take place in the past and present. These events may hinder or exclude the possibility of achieving certain states at future stages of institutional development. In other words, some development paths, such as optimal for the community, may be blocked or difficult to peel. The purpose of this article is to describe path dependence in the context of institutional transformations, and an attempt to identify events that have triggered a path of dependence on the drug market.
Author Jakub Sukiennik (ES / DMaIE)
Jakub Sukiennik,,
- Department of Microeconomics and Institutional Economics
Other language title versionsPath dependence – process of institutional changes
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No493
Pages163-173
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpath dependence; zależność ścieżkowa; nowa ekonomia instytucjonalna; rynek narkotyków
Keywords in Englishpath dependence; new intitutional economy; drug market
Abstract in PolishW ramach koncepcji path dependence (zależności ścieżkowej) niektóre procesy można określić jako podporządkowane własnej historii, co oznacza, że ich rozwój jest zależny od ich historycznego kształtowania się. Tym samym dany proces rozwija się wedle różnych ścieżek rozwoju, które mogą prowadzić do osiągnięcia rozmaitych stanów równowagi. Podobnie przeobrażenia instytucjonalne są uwarunkowane wydarzeniami mającymi miejsce w przeszłości i teraźniejszości. Wydarzenia z początku ścieżki mogą utrudniać lub wykluczać możliwość osiągnięcia pewnych stanów na dalszych etapach rozwoju instytucji. Innymi słowy, niektóre ścieżki rozwoju mogą być zablokowane lub trudne do obrania. Celem niniejszego artykułu jest opis zjawiska path dependence w procesie przekształceń instytucjonalnych, a także próba zidentyfikowania zdarzeń, które zapoczątkowały ścieżkę zależności – rozwoju regulacji na rynku narkotyków.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.493.12
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/44093
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Sukiennik_Path_dependence_proces_przeksztalcen_instytucjonalnych.pdf 338,41 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back