Wielowymiarowa analiza statystyczna zanieczyszczenia powietrza w krajach Unii Europejskiej

Marcin Pełka , Aneta Rybicka , Justyna Brzezińska

Abstract

Air emissions accounts record the flows of gaseous and particulate materials from the national economy into the atmosphere. After joining the atmosphere, the emitted substances are out of any human control and become part of natural materials cycles and may induce several types of environmental impacts. Across the EU Member States, the contributions by the various economic activities and households to total national greenhouse gas emissions differ. These differences are, in part, due to different economic structures and different mixes of non-renewable and renewable energy sources. This paper presents multivariate statistical analysis of greenhouse gas emission (CO2, N2O, CH4) based on data reported by EUROSTAT. It presents an analysis of air quality with the application of multidimensional scaling and linear ordering. The results show that air quality has improved although not all EU countries reached a similar level of improvement. All calculations will be done in R software.
Author Marcin Pełka (EMaT / DEaCS)
Marcin Pełka,,
- Department of Econometrics and Computer Science
, Aneta Rybicka (EMaT / DEaCS)
Aneta Rybicka,,
- Department of Econometrics and Computer Science
, Justyna Brzezińska
Justyna Brzezińska,,
-
Other language title versionsMultivariate statistical analysis of air emissions in the European Union states
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No507
Pages208-218
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzanieczyszczenie powietrza, skalowanie wielowymiarowe, analiza skupień, porządkowanie liniowe
Keywords in Englishair emission, multidimensional scaling, cluster analysis, linear ordering
Abstract in PolishAnaliza zanieczyszczenia powietrza obejmuje rejestr zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z materiałów gospodarki narodowej do atmosfery. Po wejściu do atmosfery emitowane substancje znajdują się poza wszelką kontrolą człowieka i stają się częścią naturalnego obiegu materii; mogą wywoływać kilka rodzajów oddziaływań na środowisko. Celem artykułu jest ocena jakości czystości powietrza ze szczególnym uwzględnieniem zanieczyszczeń w krajach Unii Europejskiej na podstawie danych udostępnianych przez Eurostat. W artykule wykorzystane zostaną metody wielowymiarowej analizy statystycznej (skalowanie wielowymiarowe oraz porządkowanie liniowe) w celu identyfikacji krajów o znacznym wkładzie w walkę z zanieczyszczeniami, jak i krajów które tych zanieczyszczeń generują najwięcej. Otrzymane wyniki wskazują na poprawę jakości powietrza, mimo że nie wszystkie kraje UE osiągnęły zbliżony poziom zmian. Wszystkie obliczenia przeprowadzono w programie R.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.507.21
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Pelka_Rybicka_Brzezinska_Wielowymiarowa_analiza_statystyczna_zanieczyszczenia_powietrza.pdf 626,12 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back