Pracownik 50+ w świetle badań własnych – analiza porównawcza

Iwona Czerska

Abstract

The objective of the paper is a comparative analysis of the results of own research based on a survey carried out for the first time in 2012 and then in 2018. The analysis was aimed at creating the image of a 50+ employee based on the opinions of women and men aged at least 18 years. The main objective of the research was to get to know the opinions of young people (up to 29 years of age) about the perception of employees from the 50+ segment. The image was complemented by the presentation of opinions of people aged 30‒49, as well as people who were at least 50 years old. The specific objective was to define parameters that adversely affect the perception of employees aged 50+ by these age groups. Examples of occupations were presented, which, in the opinion of respondents, should not be performed by employees from the 500 segment and those which they will perform better than people from the Y and Z generation. Relationships between the young and mature generation in knowledge exchange, skills and represented employee attitudes were described. The collected data were described using descriptive statistics methods, determining the selected average and position measures, and drawing up appropriate tables.
Author Iwona Czerska (ES / IM / DMR)
Iwona Czerska,,
- Department of Marketing Research
Other language title versions50+ Employee in the Light of Own Research ‒ a Comparative Analysis
Journal seriesMarketing i Zarządzanie, [Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu], ISSN 2450-775X, e-ISSN 2353-2874, (B 9 pkt)
Issue year2018
No2 (52)
Pages29-37
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishsegment 50+, wizerunek, ankieta audytoryjna, ankietyzacja internetowa, analiza porównawcza
Keywords in Englishsegment, image, auditorium survey, online survey, comparative analysis
Abstract in PolishCelem artykułu była analiza porównawcza wyników badań własnych na podstawie ankiety przeprowadzonej po raz pierwszy w 2012 roku, a następnie w 2018 roku. Analiza miała na celu stworzenie wizerunku pracownika 50+ na podstawie opinii kobiet i mężczyzn w wieku co najmniej 18 lat. Głównym celem przeprowadzonych badań było poznanie opinii młodych osób (do 29 lat) na temat postrzegania pracowników z segmentu 50+. Dopełnieniem tego wizerunku była prezentacja opinii osób w wieku 30‒49 lat, a także osób mających co najmniej 50 lat. Celem szczegółowym było określenie parametrów, które niekorzystnie wpływają na postrzeganie pracowników 50+ przez wspomniane grupy wiekowe. Przedstawiono przykłady zawodów, których, w opinii respondentów, nie powinni wykonywać pracownicy z segmentu 50+ oraz takich, w których sprawdzą się lepiej niż osoby z pokolenia Y i Z. Opisano zależności zachodzące między młodym i dojrzałym pokoleniem w obszarze wymiany wiedzy, umiejętności oraz reprezentowanych postaw pracowniczych. Zgromadzone dane opisano za pomocą metod statystyki opisowej, wyznaczając wybrane miary przeciętne klasyczne i pozycyjne oraz sporządzając odpowiednie tabele.
DOIDOI:10.18276/miz.2018.52-03
Languagepl polski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 25-04-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 25-04-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back