Logiki strategicznej opcyjności

Aleksandra Sus

Abstract

The study presents a research problem focused on finding the leading method of making strategic decisions using opportunities and real options. It focuses on identifying the distinguishing features of the contemporary strategy. The discussed threads include three logics, namely: positioning, competences and opportunities. The considerations were preceded by an attempt to conceptualize the categories of real options, in order to carefully explain their strategic role in the conducted conclusion. The article is concluded with a suggestion of further empirical research in the form of an empirical matrix classifying selected logics according to four different characteristics.
Author Aleksandra Sus (MISaF / IOaM / KSiMZ)
Aleksandra Sus,,
- Katedra Strategii i Metod Zarządzania
Other language title versionsOption strategic logics
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No496
Pages161-170
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishokazje, opcje realne, strategiczne logiki
Keywords in Englishopportunities, real options, strategic logics
Abstract in PolishW referacie postawiono problem badawczy, który koncentruje się na znalezieniu odpowiedzi o wiodący sposób podejmowania decyzji strategicznych w optyce okazji i opcji realnych. Poszukiwania koncentrują się na znalezieniu wyróżników współczesnej strategii, a zbiór poruszanych wątków zamknął się w kontekście trzech logik: pozycjonowania, kompetencji oraz szans. Rozważania poprzedzono próbą konceptualizacji kategorii opcji realnych w celu dokładnego wyjaśnienia ich strategicznej roli w przeprowadzonym wnioskowaniu. Artykuł kończy propozycja badań empirycznych, która przyjęła formę matrycy empirycznej, porządkującej wybrane logiki według czterech różnych wyróżników.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.496.13
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/47841
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Sus_logiki_strategicznej_opcyjnosci.pdf 799,09 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back