Efektywność funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Polsce

Jan Gola , Sebastian Bobowski

Abstract

This article concerns the economic efficiency of public procurement law. The market of public procurement in Poland compared to other European Union countries and economic conditions influencing the management of public property were analyzed. It was pointed out that the efficiency of the public procurement system itself depended on correct and effective legal solutions that directly affected the situation of entities taking part in public procurement procedures. The study points out that the efficiency of the public procurement market in Poland is related to the selection of the most advantageous offer. The importance of this choice in the public procurement procedure in Poland was indicated. The most important legal institutions from the point of view of economic mechanisms and their influence on the economic situation of the state were pointed out.
Author Jan Gola (MISaF / DoEL) - [inna]
Jan Gola,,
- Department of Economic Law
- inna
, Sebastian Bobowski (ES / DIER) - [inna]
Sebastian Bobowski,,
- Department of International Economic Relations
- inna
Other language title versionsEfficiency of the functioning of the public procurement system in Poland
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2017
No497
Pages239-248
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish efektywność, zamówienia publiczne, gospodarka, rynek
Keywords in English efficiency, public procurement, economy, market
Abstract in PolishArtykuł dotyczy efektywności ekonomicznej prawa zamówień publicznych. Przeanalizowano rynek zamówień publicznych w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej oraz uwarunkowania gospodarcze wpływające na gospodarowanie mieniem publicznym. Wskazano, że sama efektywność systemu zamówień publicznych zależna jest od prawidłowych i skutecznych rozwiązań prawnych, które bezpośrednio wpływają na sytuację podmiotów biorących udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. W opracowaniu zwrócono uwagę, że efektywność rynku zamówień publicznych w Polsce związana jest z wyborem najkorzystniejszej oferty. Przedstawiono, jak znaczącą rolę odgrywa ten wybór w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w Polsce. Wskazano na najistotniejsze z punktu widzenia mechanizmów gospodarczych instytucje prawne oraz na ich wpływ na ekonomiczną sytuację państwa.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.497.16
URL https://dbc.wroc.pl/dlibra/publication/65278/edition/44730/content
Languagepl polski
File
Gola_Bobowski_Efektywnosc_funkcjonowania_systemu_zamowien_publicznych.pdf 756,45 KB
Not used for evaluationyes
Score (nominal)0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back