Badanie potrzeb klientów parku technologicznego

Marcin Haberla

Abstract

In recent years, the role and importance of conducting marketing research has been growing. For a long time, such activities have been used not only by enterprises, but also by other entities (local government units, foundations, associations, business environment institutions − BEIs), which appreciate the benefits and derive real profits from their implementation. Such research is also used in the operation of technology parks. They provide valuable information regarding the services provided so far to resident companies and indicate the paths of service development, as well as eliminate the non-profit ones. The purpose of this article is to present the scope of research used by technology parks to study customer needs, serving, among others, to assess the quality of services provided and generate new ideas for future services.
Author Marcin Haberla (ES / IM / DMR)
Marcin Haberla,,
- Department of Marketing Research
Other language title versionsTesting the needs of technology park customers
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No499
Pages90-99
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpark technologiczny, badania potrzeb, badania ilościowe, badania jakościowe
Keywords in Englishtechnology park, research needs, quantitative research, qualitative research
Abstract in PolishW ostatnich kilkunastu latach wzrastały rola i ranga prowadzenia badań marketingowych. Od dłuższego czasu na takie działania decydują się nie tylko przedsiębiorstwa, ale również inne podmioty (jednostki samorządu terytorialnego, fundacje, stowarzyszenia, instytucje otoczenia biznesu – IOB), które doceniają korzyści i czerpią realne zyski z ich realizacji. Takie badania wykorzystywane są również w działalności parków technologicznych. Dostarczają cennych informacji odnośnie do dotychczas świadczonych usług na rzecz firm będących rezydentami oraz wskazują ścieżki rozwoju usług, jak również eliminują te niedochodowe. Celem niniejszego artykułu jest prezentacja zakresu badań wykorzystywanych przez parki technologiczne do badania potrzeb klientów i służących m.in. ocenie jakości świadczonych usług i generowaniu nowych pomysłów przyszłych usług.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.499.09
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Haberla_Badanie_potrzeb_klientow_parku_technologicznego.pdf 782,16 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back