Znaczenie zasobów ludzkich dla nauki i techniki w działalności innowacyjnej

Iwona Kurzawa

Abstract

The article presents the definition of human resources for science and technology (HRST) and characterization of the HRST structure. In addition, an analysis of the human resources effectiveness for science and technology has been made, including the SII innovation rate, the level of quoted scientific publications and the number of patents. The HRST analysis concerns the Polish economy in comparison with selected EU member states, and the time scope of empirical research based on data published in statistical analyzes of the Central Statistical Office and Eurostat covers the years 2014-2016. The first part of the article explains the definition of human resources for science and technology (HRST), in the next part the HRST structure was characterized, in the last part the effectiveness of the examined human resources category was determined. In conclusion, conclusions resulting from the analysis were presented.
Author Iwona Kurzawa (EMaT)
Iwona Kurzawa,,
- Faculty of Economics, Management and Tourism
Journal seriesPrace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, ISSN 2450-3878, (B 6 pkt)
Issue year2018
Vol45
No1
Pages65-79
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishinnowacyjność, kapitał ludzki, zasoby ludzkie dla nauki i techniki
Keywords in Englishhuman capital, human resources for science and technology, innovation
Abstract in PolishW artykule przedstawiono definicję zasobów ludzkich dla nauki i techniki (HRST) oraz dokonano charakterystyki struktury HRST. Ponadto dokonano analizy efektywności zasobów ludzkich dla nauki i techniki z uwzględnieniem wskaźnika innowacyjności SII, poziomu cytowani publikacji naukowych oraz liczby patentów. Analiza HRST dotyczy polskiej gospodarki w porównaniu z wybranymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, a zakres czasowy badań empirycznych opartych na danych opublikowanych w analizach statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego i Eurostat obejmuje lata 2014-2016. W pierwszej części artykułu wyjaśniono definicję zasobów ludzkich dla nauki i techniki (HRST), w kolejnej części scharakteryzowano strukturę HRST, w ostatniej części określono efektywność badanej kategorii zasobów ludzkich. W zakończeniu przedstawiono wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy.
URL http://www.pracenaukowe.wwszip.pl/prace/prace-naukowe-45.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)6
ScoreMinisterial score = 6.0, 20-11-2018, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 20-11-2018, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back