Outsourcing vs. shared services model

Karolina Płoneczka

Abstract

Outsourcing is one of the most popular phenomenon in today’s global economy. It can be defined as handing over some processes or services to an external company. In contrast shared services model is based on providing certain service by one part of the organization to the other parts, most commonly used in case of HR or IT services, but also payroll, accounting and others. The goal of this article is to describe briefly these two phenomena, showcase the examples from the international business environment and in the end compare these processes. Shared services model is mostly focused on optimizing: people, capital, time and other corporate resources. Shared services sector is developing rapidly in Poland thanks to highly-skilled workforce, good infrastructure and competitive labor costs. South-east Asia remains top outsourcing destination in the world, Cracow is ranked on 8th place among top outsourcing destinations in the world. The main research method used for this article is literature study.
Autor Karolina Płoneczka (NE / KMSG)
Karolina Płoneczka
- Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
Inne wersje tytułuOutsourcing vs. model usług wspólnych
Tytuł czasopisma/seriiEkonomia XXI Wieku, [Ekonomia], ISSN 2353-8929, e-ISSN 2449-9757, (B 11 pkt)
Rok wydania2017
Nr4 (16)
Paginacja77-86
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimoutsourcing, model usług wspólnych, centrum usług wspólnych
Słowa kluczowe w języku angielskimoutsourcing, shared services model, shared services center (SSC)
Streszczenie w języku polskimOutsourcig to jeden z najpopularniejszych fenomenów występujących dzisiaj w gospodarce światowej. Może być rozumiany jako przekazanie wybranych procesów lub usług zewnętrznej firmie. Natomiast model usług wspólnych polega na świadczeniu usług przez jedną część organizacji dla innej jej części, używany w przypadku IT, payrollu czy też księgowości. Celem tego artykułu jest krótkie przedstawienie obu zjawisk i porównanie oraz pokazanie przykładów ze środowiska międzynarodowego. Model usług wspólnych skupia się na optymalizacji: pracowników, kapitału, czasu i zasobów firmy. Sektor usług wspólnych w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie dzięki wykwalifikowanym pracownikom, dobrej infrastrukturze i konkurencyjnych kosztach. Azja Południowo-Wschodnia pozostaje liderem jeśli chodzi o outsourcing na świecie. Główną metodą badawczą użytą na potrzeby artykuły są studia literaturowe.
DOIDOI:10.15611/e21.2017.4.06
Języken angielski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); autorska oryginalna; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); po opublikowaniu
Plik
Ploneczka_Outsourcing_vs_shared_services_model.pdf 1,14 MB
Punktacja (całkowita)11
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót