Transparentność ujawnianych danych ESG przedsiębiorstw z indeksów giełdowych spółek społecznie odpowiedzialnych z Europy Środkowo-Wschodniej

Hanna Sikacz , Przemysław Wołczek

Abstract

The ESG data analysis refers to a non-financial assessment of an enterprise in the environmental, social and organizational context (Environmental, Social, and Governance). The aim of the study is to assess a level of transparency of ESG data disclosed of companies that are part of socially responsible indices RESPECT, VÖNIX, CEERIUS. The implementation of the research goal is related to the analysis of the level of transparency referring to disclose an ESG data. The analysis of the study is based on the data from the ASSET4 ESG. Companies included in indices deal the best with revealing data on governance, and in the worst with a data from an environmental area. In a general evaluation of transparency of an ESG data, companies from the VÖNIX index performed the best. On the other hand, companies from the RESPECT index are the worst ones among all analyzing entities. An analysis of the data also indicates a decrease in a level of transparency of an ESG data for entities included in the socially responsible indices from Central and Eastern Europe.
Author Hanna Sikacz (EaE / IES / DLaC)
Hanna Sikacz,,
- Department of Labor and Capital
, Przemysław Wołczek (ES / DSMa)
Przemysław Wołczek,,
- Department of Strategic Management
Other language title versionsTransparency of ESG data disclosed of companies from the socially responsible indices from Central and Eastern Europe
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No516
Pages64-75
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishtransparentność, ESG, indeksy spółek społecznie odpowiedzialnych, RESPECT, VÖNIX, CEERIUS, ASSET4 ESG
Keywords in Englishtransparency, ESG, social responsibility indices, RESPECT, VÖNIX, CEERIUS, ASSET4 ESG
Abstract in PolishAnaliza danych ESG odnosi się do oceny niefinansowej przedsiębiorstwa w obszarze środowiskowym, społecznym i ładu organizacyjnego (Environmental, Social, Governance). Celem opracowania jest ocena poziomu transparentności danych ESG ujawnianych przez spółki wchodzące w skład indeksów spółek społecznie odpowiedzialnych RESPECT, VÖNIX, CEERIUS. Realizacja celu badań jest związana z analizą poziomu transparentności ujawnianych danych ESG. Do analizy wykorzystano dane z bazy ASSET4 ESG. Spółki wchodzące w skład poszczególnych indeksów najlepiej radzą sobie z ujawnianiem danych dotyczących ładu organizacyjnego, najgorzej zaś z danymi z obszaru środowiskowego. W ogólnej ocenie transparentności danych ESG najlepiej wypadły spółki z indeksu VÖNIX. Natomiast spółki z indeksu RESPECT wypadają najgorzej spośród wszystkich analizowanych podmiotów. Analiza danych wskazuje także na spadek poziomu transparentności danych ESG podmiotów wchodzących w skład indeksów giełdowych spółek społecznie odpowiedzialnych z Europy Środkowo-Wschodniej.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.516.06
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Sikacz_Wolczek_Transparentnosc_ujawnianych_danych_ESG_przedsiebiorstw.pdf 845,19 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back