Wynik finansowy a dochód do opodatkowania

Ewelina Kapuścińska

Abstract

The purpose of this article is to present the origin, define the classification and analyse the consequences of differences between the financial result and the taxable income. Methodology used in the paper is following: literature studies, analysis and inference. The results of the article are: the presentation of differences between the way of revenue and costs recognition for different purposes, and defining two ways of accounting considering the differences existing between the financial result and the taxable income. Findings of the analysis conducted in the article are the following: the existence of the differences between the financial result and the taxable income is unavoidable because of different purposes of calculation of these two results, and it leads to the complication of accounting in the company.
Author Ewelina Kapuścińska (WUE)
Ewelina Kapuścińska,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsFinancial result vs. taxable income
Pages44-50
Publication size in sheets0.5
Book Biernacki Michał, Kowalak Robert (eds.): Rachunkowość, Debiuty Studenckie - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISBN 978-83-7695-663-3, 134 p.
Biernacki_Kowalak_Rachunkowosc.pdf / 1,61 MB / No licence information
Keywords in Polishwynik finansowy, dochód do opodatkowania, przychody, koszty
Keywords in Englishfinancial result, taxable income, revenues, costs
Abstract in PolishCelem artykułu jest wskazanie genezy, przedstawienie klasyfikacji oraz analiza konsekwencji istnienia różnic pomiędzy wynikiem finansowym a dochodem do opodatkowania. W artykule zastosowano następujące metody badawcze: studia literaturowe, analizę i wnioskowanie. Wynikiem rozważań przedstawionych w artykule jest ukazanie rozbieżności w sposobie uznawania przychodów i kosztów w ewidencji do celów rachunkowych i do celów podatkowych na podstawie odpowiednio prawa bilansowego i prawa podatkowego, a także przedstawienie dwóch różnych możliwości prowadzenia ewidencji z uwzględnieniem występujących różnic. Wnioski płynące z dokonanej analizy są następujące: występowanie różnic pomiędzy wynikiem finansowym a dochodem do opodatkowania jest nieuniknione ze względu na odmienne cele uregulowań prawa bilansowego i prawa podatkowego, co prowadzi do skomplikowania prowadzonej przez jednostkę ewidencji.
Languagepl polski
File
Kapuscinska_Wynik_finansowy_a_dochod_do.pdf 507,54 KB
Score (nominal)20
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-10-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back