Museum’s marketing communication tools - results of empirical research

Joanna Macalik

Abstract

The aim of the article is to present the results of a quantitative survey of marketing managers in Polish museums on the marketing communication tools used in these institutions. The survey was conducted using the CAWI method in 2017 on a group of 85 marketing managers in museums. In the study, the scope of application and the importance of particular marketing communication tools for museums were established. It has been shown that advertising and Public Relations have a key role in the promotion of museums, in particular contact with the media and the organization of events. This study shows that a large group of Polish museums uses a fairly narrow range of marketing communication tools and that they only sporadically reach for modern communication tools. The article also presents the factors that have a positive and negative impact on the possibility of implementing effective marketing communication in museums.
Autor Joanna Macalik (NE / IM / KPM)
Joanna Macalik
- Katedra Podstaw Marketingu
Inne wersje tytułuNarzędzia komunikacji marketingowej muzeów - rezultaty badań empirycznych
Tytuł czasopisma/seriiManagement Science. Nauki o Zarządzaniu, ISSN 2080-6000, e-ISSN 2449-9803, (B 10 pkt)
Rok wydania2018
Tom23
Nr2
Paginacja12-18
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimmuzeum, komunikacja marketingowa, narzędzia komunikacji marketingowej
Słowa kluczowe w języku angielskimmuseum, marketing communication, marketing communication tools
Streszczenie w języku polskimCelem artykułu jest przedstawienie wyników przeprowadzonych wśród menedżerów marketingu w polskich muzeach badania ilościowego na temat narzędzi komunikacji marketingowej wykorzystywanych w tych instytucjach. Badanie przeprowadzono metodą CAWI w 2017 roku na grupie 85 osób. Ustalono zakres zastosowania i znaczenie poszczególnych narzędzi komunikacji marketingowej dla muzeów. Jak ustalono, reklama i public relations (przede wszystkim kontakt z mediami i organizacja wydarzeń) odgrywają kluczową rolę w promocji muzeów. Badania wykazały również, że duża grupa polskich muzeów stosuje dość wąski katalog narzędzi komunikacji marketingowej i tylko sporadycznie sięga po tak zwane nowoczesne narzędzia komunikacji. W artykule przedstawiono również czynniki, które mają pozytywny i negatywny wpływ na możliwość wdrażania w muzeach skutecznej komunikacji marketingowej.
DOIDOI:10.15611/ms.2018.2.02
Języken angielski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); autorska oryginalna; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); po opublikowaniu
Plik
Macalik_Museums_marketing_communication_tools.pdf 997,62 KB
Punktacja (całkowita)10
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 25-04-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 10.0, 25-04-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót