Museum’s marketing communication tools - results of empirical research

Joanna Macalik

Abstract

The aim of the article is to present the results of a quantitative survey of marketing managers in Polish museums on the marketing communication tools used in these institutions. The survey was conducted using the CAWI method in 2017 on a group of 85 marketing managers in museums. In the study, the scope of application and the importance of particular marketing communication tools for museums were established. It has been shown that advertising and Public Relations have a key role in the promotion of museums, in particular contact with the media and the organization of events. This study shows that a large group of Polish museums uses a fairly narrow range of marketing communication tools and that they only sporadically reach for modern communication tools. The article also presents the factors that have a positive and negative impact on the possibility of implementing effective marketing communication in museums.
Author Joanna Macalik (ES / IM / DPM)
Joanna Macalik,,
- Department of Principles of Marketing
Other language title versionsNarzędzia komunikacji marketingowej muzeów - rezultaty badań empirycznych
Journal seriesManagement Science. Nauki o Zarządzaniu, ISSN 2080-6000, e-ISSN 2449-9803, (B 10 pkt)
Issue year2018
Vol23
No2
Pages12-18
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmuzeum, komunikacja marketingowa, narzędzia komunikacji marketingowej
Keywords in Englishmuseum, marketing communication, marketing communication tools
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie wyników przeprowadzonych wśród menedżerów marketingu w polskich muzeach badania ilościowego na temat narzędzi komunikacji marketingowej wykorzystywanych w tych instytucjach. Badanie przeprowadzono metodą CAWI w 2017 roku na grupie 85 osób. Ustalono zakres zastosowania i znaczenie poszczególnych narzędzi komunikacji marketingowej dla muzeów. Jak ustalono, reklama i public relations (przede wszystkim kontakt z mediami i organizacja wydarzeń) odgrywają kluczową rolę w promocji muzeów. Badania wykazały również, że duża grupa polskich muzeów stosuje dość wąski katalog narzędzi komunikacji marketingowej i tylko sporadycznie sięga po tak zwane nowoczesne narzędzia komunikacji. W artykule przedstawiono również czynniki, które mają pozytywny i negatywny wpływ na możliwość wdrażania w muzeach skutecznej komunikacji marketingowej.
DOIDOI:10.15611/ms.2018.2.02
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Macalik_Museums_marketing_communication_tools.pdf 997,62 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 25-04-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 25-04-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back