Korzyści skali w gospodarce internetowej

Sławomir Czetwertyński

Abstract

This article is about the economies of scale occurring during the production of digital information goods. Defined here as “sharp” – economies of scale of era of the Internet industry refers to a specific segment of business activities related to the creation and online distribution of information goods. The common conviction about the extraordinary efficiency of the information production in particular with the Internet requires verification. Trying to solve the problem of the identification of sharp economies of scale is the main thread of this paper. At the outset it was assumed that the sharp economies of scale related to digital reproduction of information goods on the Internet allow to activities involving scarce inputs. This means that the effectiveness of their reproduction allows the company to incur costs related to less efficiency activities connected with traditionally understood production process. The considerations on the essence of the problem used Google’s financial data
Author Sławomir Czetwertyński (EMaT / DM)
Sławomir Czetwertyński,,
- Department of Microeconomics
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No386
Pages11-26
Keywords in Polishkorzyści skali, cyfrowe dobra informacyjne, internet
Keywords in Englisheconomies of scale, digital inforamtion goods, Internet
Abstract in PolishNiniejszy artykuł traktuje o korzyściach skali powstających w trakcie produkcji cyfrowych dóbr informacyjnych. Określone tu jako „ostre” korzyści skali ery przemysłu internetowego odnoszą się do konkretnego wycinka działalności przedsiębiorstw związanych z tworzeniem i dystrybuowaniem dóbr informacyjnych online. Potoczne przekonanie o nieprzeciętnej efektywności produkcji informacji, szczególnie z udziałem internetu, wymaga weryfikacji. Próba rozwiązania problemu identyfikacji ostrych korzyści skali jest głównym wątkiem tego opracowania. Na wstępie założono, że ostre korzyści skali z działalności związanej z reprodukcją cyfrowych dóbr informacyjnych w internecie pozwalają na realizację działań angażujących rzadkie nakłady. Oznacza to, że efektywność ich reprodukcji pozwala przedsiębiorstwu na ponoszenie kosztów związanych z działalnością o mniejszym stopniu efektywności (lub całkiem nieefektywnych), związanych z tradycyjnie rozumianym procesem produkcyjnym. W rozważaniach dotyczących istoty omawianego problemu wykorzystano dane finansowe spółki Google Inc
DOIDOI:10.15611/pn.2015.386.01
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Czetwertynski_Korzysci_skali_w_gospodarce_internetowej.pdf 382,57 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrEfektywność - rozważania nad istotą i pomiarem
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back