Zastosowanie rotatabilnego planu kompozycyjnego w optymalizacji składu podłoża hodowlanego do biosyntezy kwasu cytrynowego z glicerolu

Ewelina Książek , Małgorzata Janczar-Smuga

Abstract

Anhyd. glycerol was bioconverted to citric acid by using Aspergillus niger PD-66 on NH4NO3, KH2PO4, and MgSO4– contg. substrates at 30°C and 200 rpm for 15 days. The results were evaluated statistically to det. the optimal final concns. of citric acid and biosynthesis efficiency coeff. from the resp. regression equations. A good agreement between the exptl. detd. and calcd. values was achieved.
Author Ewelina Książek (EaE / IChaFT / DAEaQA)
Ewelina Książek,,
- Department of Agricultural Engineering and Quality Analysis
, Małgorzata Janczar-Smuga (EaE / IChaFT / DAOFT)
Małgorzata Janczar-Smuga,,
- Department of Animal Origin Food Technology
Other language title versionsApplication of the Central Composite Rotatable Design in the Optimization of Medium Constituents for the Production of Citric Acid from Anhydrous Glycerol
Journal seriesPrzemysł Chemiczny, ISSN 0033-2496, e-ISSN 2449-9951, (A 15 pkt)
Issue year2018
Vol97
No8
Pages1276-1282
Publication size in sheets0.5
ASJC Classification1500 General Chemical Engineering; 1600 General Chemistry
Abstract in PolishWykorzystano centralny rotatabilny plan czynnikowy II stopnia do ustalenia optymalnego składu podłoża hodowlanego do biosyntezy kwasu cytrynowego z użyciem glicerolu bezwodnego jako źródła węgla oraz identyfikowano model matematyczny opisujący wpływ stężenia glicerolu (X1) oraz stężenia makroelementów NH4NO3 (X2), KH2PO4 (X3), MgSO4·7H2O (X4) w podłożu hodowlanym na biosyntezę kwasu cytrynowego. Określono wpływ zmiennych niezależnych na końcowe stężenie produktu (Y1) oraz na współczynnik efektywności biosyntezy kwasu cytrynowego (Y2). W celu wyznaczenia wartości optymalnych zmiennych wejściowych, ze względu na dwa wybrane kryteria końcowe, wykorzystano metodę funkcji użyteczności. Największą wartość użyteczności wynoszącą 0,90 uzyskano dla stężeń glicerolu 150,0 g/dm3, NH4NO3 2,0 g/dm3, KH2PO4 0,2 g/dm3 oraz MgSO4·7H2O 0,2 g/dm3. Dla tak wyznaczonego składu podłoża hodowlanego przeprowadzono eksperyment weryfikacyjny, w wyniku którego uzyskano wartości wybranych kryteriów optymalizacji Y1 = 59,01 g/dm3 i Y2 = 7,00%·g/(dm3·h).
DOIDOI:10.15199/62.2018.8.8
Languagepl polski
File
Dymarska_Janczar_Smuga_Zasotosowanie_Rotatabilnego_Planu.pdf 2,15 MB
Score (nominal)15
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 15.0, 26-11-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.203; WoS Impact Factor: 2018 = 0.428 (2) - 2018=0.379 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back