Kredyty bankowe dla ogrodniczych grup producentów rolnych

Aleksandra Łakomiak

Abstract

Banks provide loans to groups of fruit and vegetable producers. These are specific customers because they operate in the agricultural sector, which is exposed to numerous risks, including natural hazards. They have the effect of limiting their production capacity and limiting creditworthiness. Producer groups may benefit from financial aid under the common organization of the market in fruit and vegetables, but they must obtain initial recognition and develop a plan for recognition as organizations. To cover the part of eligible investment costs is granted financial assistance. The research objective of the study is to demonstrate that groups do not have creditworthiness and therefore require additional support from state institutions. Realization of the target requires acceptance of research methods: selected quantitative indicators of indicator analysis, comparative analysis of several producer groups and qualitative and direct interviews with group members.
Author Aleksandra Łakomiak (MISaF / IR / KRFiK)
Aleksandra Łakomiak,,
- Katedra Rachunkowości Finansowej i Kontroli
Pages119-134
Publication size in sheets0.75
Book Ćwiąkała-Małys Anna, Rutkowska-Tomaszewska Edyta, Karpińska Marzena (eds.): Finanse wybranych jednostek organizacyjnych, Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, vol. 3, 2017, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, ISBN 978-83-65431-95-0, 185 p.
Keywords in Polishgrupy producenckie, zdolność kredytowa, kredyty
Keywords in Englishproducer groups, creditworthiness, loans
Abstract in PolishBanki udzielają kredytów grupom producentów owoców i warzyw. Są to specyficzni klienci, ponieważ funkcjonują w sektorze rolnictwa, które jest narażone na liczne ryzyka, w tym przyrodnicze. Wpływają one na ograniczenie możliwości produkcyjnych tych podmiotów oraz na ograniczenie zdolności kredytowej. Grupy producentów mogą korzystać z pomocy finansowej w ramach wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw, jednakże muszą uzyskać status wstępnego uznania oraz opracować plan dochodzenia do uznania za organizacje. Na pokrycie części kwalifikowanych kosztów inwestycji jest przyznawana im pomoc finansowa. Celem badawczym opracowania jest wykazanie, że grupy te nie posiadają zdolności kredytowej i dlatego wymagają dodatkowego wsparcia ze strony instytucji państwowych. Realizacja celu wymaga przyjęcia metod badawczych: wybranych mierników ilościowych analizy wskaźnikowej, analizy porównawczej kilku grup producenckich oraz mierników jakościowych oraz wywiadu bezpośredniego z członkami grup.
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back