E-commerce challenge within B2C transactions inside EU countries

Monika Martynkiewicz-Frank

Abstract

Following the technology development, consumer habits change. Traders of goods seek new channels to reach the end customer, and online trading becomes more and more attractive. The European Union has already realised that harmonisation of VAT tax law is the key issue to reduce fraud on intra-community transactions, and simplifying the regulations for traders dealing on the internal market, would bring positive impact for the whole economy. Nevertheless, existing regulations, based on traditional commercial transaction models, make administrative taxation related to them very expensive and may provide the traders with a large tax risk in every country in which the trader handles the transaction. In the paper the authoress describes the common problems with covering sales margin due to changes in the reported revenue due to VAT regulations, as well as the obligation to provide to the end customer the gross price including VAT.
Author Monika Martynkiewicz-Frank (WUE)
Monika Martynkiewicz-Frank,,
- Wroclaw University of Economics
Other language title versionsWyzwania dla branży e-commerce w ramach transakcji B2C w krajach UE
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No515
Pages157-165
Publication size in sheets7.85
Keywords in PolishVAT, rozliczenia VAT, handel online, e-commerce, B2C
Keywords in EnglishVAT, VAT compliance, online trading, e-commerce, B2C
Abstract in PolishWraz z rozwojem technologii zmieniają się nawyki konsumenckie. Sprzedawcy towarów poszukują nowych kanałów, aby dotrzeć do klienta końcowego, a handel online staje się coraz bardziej atrakcyjny. Unia Europejska zdała sobie już sprawę, że harmonizacja prawa podatkowego w zakresie podatku VAT jest kluczową kwestią w ograniczaniu nadużyć finansowych w transakcjach wewnątrzwspólnotowych, a upraszczanie przepisów dotyczących podmiotów handlowych zajmujących się rynkiem wewnętrznym przyniosłoby pozytywne skutki dla całej gospodarki. Niemniej jednak obowiązujące przepisy, oparte na tradycyjnych modelach transakcyjnych, sprawiają, że opodatkowanie związane z administracją jest bardzo drogie i może zapewnić inwestorom wysokie ryzyko podatkowe w każdym kraju, w którym przedsiębiorca dokonuje transakcji. Jednocześnie różne stawki VAT mogą mieć wpływ na wartość przychodów ze sprzedaży, które w najgorszym przypadku nie mogą pokryć kosztów sprzedaży. Wyzwaniem przede wszystkim jest konieczność oferowania klientowi końcowemu ceny brutto.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.515.12
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/76702
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Martynkiewicz-Frank_E_Commerce_Challenge_Withing_B2C_Transactions.pdf 396,72 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back