System zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce – wyzwanie/reorganizacja dla opracowania innowacyjnego i niezawodnego modelu

Anetta Zielińska , Mariola Drozda , Ewa Rajczakowska , Paweł Andrzejczyk

Abstract

For several years, there has been growing interest in the issue of proper management of waste electrical and electronic equipment. This is mainly due to the greater public awareness of the threats resulting from its chemical composition. Due to the frequency and scattered places of waste equipment creation, the current system requires many fundamental changes. Collection and management of residues arising from the dismantling of used equipment still remains a challenge for the modern economy. The presented analysis and evaluation of the functioning of the current system takes into account various criteria, including the efficiency of the system itself as well as environmental, economic and social aspects. The proposed new system will be assessed from the point of view of individual stages of the procedure. The system assessment will start from the moment of its creation, through collection, transport, dismantling, recovery and disposal along with safe storage. Clear and readable assessment criteria are an element of supporting the decision-making process. Knowledge of weak points in the system allows for its appropriate shaping and modification.
Author Anetta Zielińska (MISaF / IZM / DoL)
Anetta Zielińska,,
- Department of Logistics
, Mariola Drozda (WUE) - [inna]
Mariola Drozda,,
- Wroclaw University of Economics
- inna
, Ewa Rajczakowska - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy
Ewa Rajczakowska,,
-
, Paweł Andrzejczyk - The Witelon State University of Applied Sciences in Legnica
Paweł Andrzejczyk,,
-
Other language title versionsWaste electrical and electronic equipment collecting system in Poland – a challenge/reorganization for the development of an innovative and reliable model
Journal seriesZeszyty Naukowe (Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży), ISSN 2300-3170, (B 3 pkt)
Issue year2018
No3 (71)
Pages143-167
Publication size in sheets1.2
Keywords in Polishsystem gospodarki, gospodarka zużytym sprzętem, ochrona środowiska, uszczelnienie systemu, reorganizacja systemu gospodarki
Keywords in English economy system, waste equipment management, environmental protection, system sealing, reorganization of the economy system
Abstract in PolishOd kilku lat obserwuje się wzrastające zainteresowanie problematyką prawidłowego zagospodarowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dzieje się tak głównie, ze względu na większą świadomość społeczeństwa względem zagrożeń wynikających z jego składu chemicznego. Ze względu na częstotliwość i rozproszone miejsca powstawania zużytego sprzętu obecny system wymaga wielu gruntownych zmian. Zbiórka i gospodarowanie pozostałościami powstającymi z demontażu zużytego sprzętu nadal pozostaje wyzwaniem dla współczesnej gospodarki. Przedstawiona analiza i ocena funkcjonowania obecnego systemu uwzględnia zróżnicowane kryteria, w tym dotyczące efektywności samego systemu oraz aspekty środowiskowe, ekonomiczne i społeczne. Zaproponowany nowy system oceniony zostanie z punktu widzenia poszczególnych etapów postępowania. Ocena systemu rozpocznie się od momentu wytworzenia, przez zbiórkę, transport, demontaż odzysk i unieszkodliwianie wraz z bezpiecznym składowaniem. Jasne i czytelne kryteria oceny stanowią element wspomagania procesu decyzyjnego. Wiedza o słabych punktach w systemie pozwala na odpowiednie jego kształtowanie i modyfikację.
URL http://zeszyty-naukowe.wsa.edu.pl/download/ZN-71_3_2018.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)3
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back