Problemy oceny sytuacji finansowej jednostek mikro

Edward Nowak

Abstract

Business entities classified as micro-entities are entitled to adopt simplified procedures for the preparation of their financial statements. Simplified procedures can be applied in the calculation of balance and profit-loss accounts. In addition, micro-entities are formally relieved from certain reporting obligations. Since a company financial statement is a basis for the evaluation of the entity’s economic standing, the use of simplified procedures may drastically limit the range of information required for financial analyses. The limited scope of information disclosed in the balance sheet and the profit-loss account has the effect of restricting the range of indicators available for analytical purposes. For these reasons, the evaluation of financial standing of micro-entities is typically subject to generalisations. For more detailed financial analyses, the existing set of bookkeeping procedures should be adjusted to fit the analytical requirements, as it seems essential for financial analyses to yield adequate information to stakeholders, even in this particular segment of business entities
Author Edward Nowak (MISaF / IR / KRC)
Edward Nowak,,
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Other language title versionsProblems in the evaluation of financial standing of micro-entities
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No471
Pages327-335
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishjednostki mikro, sytuacja finansowa, sprawozdanie finansowe, wskaźniki finansowe, analiza finansowa
Keywords in Englishmicro-entities, financial standing, financial statement, financial indicators, financial analysis
Abstract in PolishJednostki gospodarcze uznane za mikro mogą sporządzać sprawozdanie finansowe w znacznie uproszczonej postaci. Uproszczenia dotyczą bilansu oraz rachunku zysków i strat. Ponadto jednostki mikro są zwolnione z pewnych obowiązków sprawozdawczych. Ponieważ sprawozdanie finansowe jest podstawą oceny sytuacji finansowej jednostek mikro, uproszczenia powodują ograniczenia co do zakresu przedmiotowego analizy finansowej. Mniejszy zasób informacji prezentowanych w bilansie oraz rachunku zysków i strat ogranicza istotnie możliwości co do konstrukcji pewnych wskaźników finansowych. Dlatego ocena sytuacji finansowej jednostek mikro na podstawie sprawozdania finansowego ma ogólny charakter. Bardziej szczegółowe badania analityczne wymagają dostosowania ewidencji księgowej do wymogów oceny sytuacji finansowej jednostek mikro. Ważne jest bowiem, aby przeprowadzana analiza była źródłem informacji przydatnych interesariuszom jednostek mikro
DOIDOI:10.15611/pn.2017.471.30
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/41908
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Nowak_Problemy_oceny_sytuacji_finansowej_jednostek.pdf 355,87 KB
Score (nominal)10
Citation count*3 (2020-09-19)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back