Problemy oceny sytuacji finansowej jednostek mikro

Edward Nowak

Abstract

Business entities classified as micro-entities are entitled to adopt simplified procedures for the preparation of their financial statements. Simplified procedures can be applied in the calculation of balance and profit-loss accounts. In addition, micro-entities are formally relieved from certain reporting obligations. Since a company financial statement is a basis for the evaluation of the entity’s economic standing, the use of simplified procedures may drastically limit the range of information required for financial analyses. The limited scope of information disclosed in the balance sheet and the profit-loss account has the effect of restricting the range of indicators available for analytical purposes. For these reasons, the evaluation of financial standing of micro-entities is typically subject to generalisations. For more detailed financial analyses, the existing set of bookkeeping procedures should be adjusted to fit the analytical requirements, as it seems essential for financial analyses to yield adequate information to stakeholders, even in this particular segment of business entities
Autor Edward Nowak (ZIF / IR / KRC)
Edward Nowak
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Inne wersje tytułuProblems in the evaluation of financial standing of micro-entities
Tytuł czasopisma/seriiPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Rok wydania2017
Nr471
Paginacja327-335
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimjednostki mikro, sytuacja finansowa, sprawozdanie finansowe, wskaźniki finansowe, analiza finansowa
Słowa kluczowe w języku angielskimmicro-entities, financial standing, financial statement, financial indicators, financial analysis
Streszczenie w języku polskimJednostki gospodarcze uznane za mikro mogą sporządzać sprawozdanie finansowe w znacznie uproszczonej postaci. Uproszczenia dotyczą bilansu oraz rachunku zysków i strat. Ponadto jednostki mikro są zwolnione z pewnych obowiązków sprawozdawczych. Ponieważ sprawozdanie finansowe jest podstawą oceny sytuacji finansowej jednostek mikro, uproszczenia powodują ograniczenia co do zakresu przedmiotowego analizy finansowej. Mniejszy zasób informacji prezentowanych w bilansie oraz rachunku zysków i strat ogranicza istotnie możliwości co do konstrukcji pewnych wskaźników finansowych. Dlatego ocena sytuacji finansowej jednostek mikro na podstawie sprawozdania finansowego ma ogólny charakter. Bardziej szczegółowe badania analityczne wymagają dostosowania ewidencji księgowej do wymogów oceny sytuacji finansowej jednostek mikro. Ważne jest bowiem, aby przeprowadzana analiza była źródłem informacji przydatnych interesariuszom jednostek mikro
DOIDOI:10.15611/pn.2017.471.30
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/41908
Językpl polski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); autorska oryginalna; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); po opublikowaniu
Plik
Nowak_Problemy_oceny_sytuacji_finansowej_jednostek.pdf 355,87 KB
Punktacja (całkowita)10
Liczba cytowań*3 (2020-08-06)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót