Problemy pszczelarstwa w Polsce

Monika Kucharczyk , Małgorzata Krzywonos , Jolanta Błaszczyk , Przemysław Seruga , Agnieszka Piekara , Sylwia Zimny , Daniel Borowiak

Abstract

Beekeeping is a very important element of the state’s food economy. The question arises of the problems, which affect today’s honey bee farming in Poland. It seems that these difficulties are often known to beekeepers in other parts of the world. The problem of extinction of bees (colony collapse disorder – known as CCD) has become increasingly common for some time in existing literature of the subject. There is also a more visible increasing problem in honey bee farming of the so-called cement honey among the articles on apiculture. A huge barrier to the development of Polish apiculture is also the sharp decline in professional beekeeping for amateur beekeeping. The aim of this paper is to present current problems of the apiculture market in Poland, and analyze existing barriers to the development of this sector in comparison to similar problems in Europe and in the world.
Author Monika Kucharczyk
Monika Kucharczyk,,
-
, Małgorzata Krzywonos (EaE / IChaFT / DBE)
Małgorzata Krzywonos,,
- Department of Bioprocessing Engineering
, Jolanta Błaszczyk (EaE)
Jolanta Błaszczyk,,
- Faculty of Engineering and Economics
, Przemysław Seruga (EaE / IChaFT / DBE)
Przemysław Seruga,,
- Department of Bioprocessing Engineering
, Agnieszka Piekara (EaE / IChaFT / DBE)
Agnieszka Piekara,,
- Department of Bioprocessing Engineering
, Sylwia Zimny
Sylwia Zimny,,
-
, Daniel Borowiak (EaE / IChaFT / DBE)
Daniel Borowiak,,
- Department of Bioprocessing Engineering
Other language title versionsProblems of beekeeping in Poland
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No494
Pages123-131
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpszczelarstwo, pszczoły, miód, masowe ginięcie rodzin pszczelich, miód cementowy, gospodarstwo pasieczne, pasiecznictwo zawodowe
Keywords in Englishbeekeeping, bees, honey, colony collapse disorder, cement honey, amateur beekeeping, professional beekeeping
Abstract in PolishPszczelarstwo stanowi bardzo ważny element gospodarki żywnościowej państwa. Pszczoły dokonują ponad 80% zapyleń, są również producentami coraz bardziej docenianego w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i medycznym miodu, którego lecznicze i zdrowotne właściwości są coraz częściej tematem wielu prac. Powstaje pytanie, jakie problemy dotykają dzisiejsze gospodarstwa pasieczne w Polsce. W literaturze przedmiotu spotyka się od pewnego czasu problem wymierania pszczół (masowe ginięcie rodzin pszczelich), który obok warrozy i zgnilca amerykańskiego stanowi główną przyczynę zmniejszania się populacji pszczół na wielu terenach. Wśród artykułów poświęconych pszczelarstwu znaleźć można również pojawiający się coraz częściej problem tzw. miodu cementowego. Ogromną barierą w rozwoju polskiego pszczelarstwa jest również gwałtowne zmniejszanie się pasiecznictwa zawodowego na rzecz amatorskiego. Celem pracy jest przedstawienie bieżących problemów rynku pszczelarskiego w Polsce i analiza aktualnych barier rozwoju tego sektora gospodarki.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.494.11
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/49696
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Kucharczyk_problemy_pszczelarstwa_w_polsce.pdf 917,01 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back