Brexit a soft power Unii Europejskiej

Bernadeta Baran

Abstract

The aim of the article is to determine the position of the EU in the area of soft power, to indicate the participation of the United Kingdom in the creation of this power and to discuss the consequences of brexit for the international role of the EU. The EU is one of the most important participants in international enviroment. It builds its position using both “hard” instruments and soft measures of political, diplomatic, economic and cultural nature. However, in the face of ongoing changes in the international environment (the growing power of Asian states) and in connection with the loss of one of its most important members, its power will be weakened. Brexit could also start the EU breakdown process. To prevent this it is necessary, among other things, to speed up the modernisation of structures, management and decision-making mechanisms, and to strengthen foreign and defence policy
Author Bernadeta Baran (ES / DEPaERS)
Bernadeta Baran,,
- Department of Economic Policy and European Regional Studies
Other language title versionsBrexit vs. the European Union soft power
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No539
Pages22-30
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishbrexit, soft power, międzynarodowa pozycja UE
Keywords in Englishbrexit, soft power, international position of the EU
Abstract in PolishCelem artykułu jest wyznaczenie pozycji UE w obszarze soft power, wskazanie udziału Wielkiej Brytanii w kreowaniu tej siły i omówienie następstw brexitu dla międzynarodowej roli UE. UE jest jednym z najważniejszych uczestników stosunków międzynarodowych. Swoją pozycję buduje, wykorzystując zarówno „twarde” instrumenty przymusu, jak i oddziałując na otoczenie zewnętrzne za pomocą „łagodnych” środków o charakterze politycznym, dyplomatycznym, ekonomicznym, kulturowym. Jednak w obliczu dokonujących się przemian w środowisku międzynarodowym (rosnąca siła państw Azji) i w związku z utratą jednego ze swoich najważniejszych członków, jej potęga zostanie osłabiona. Brexit może też stać się początkiem rozpadu UE, jeśli nie zostaną podjęte działania wzmacniające jedność Europy. Konieczne jest m.in. zainicjowanie procesu przyspieszającego modernizację struktur, mechanizmów zarządzania i podejmowania decyzji oraz wzmocnienie polityki zagranicznej i obrony
DOIDOI:10.15611/pn.2018.539.02
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/126112
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Baran_Brexit_a_soft_power_Unii_Europejskiej.pdf 798,57 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back