Analiza poziomu dostępności serwisów WWW w kontekście promocji i dystrybucji na przykładzie wybranych ogólnopolskich sklepów komputerowych

Łukasz Krawiec

Abstract

One of the basic communication channels of a modern enterprise with customers is the WWW. The basis of virtual marketing efforts should be website. It is an excellent promotional tool, and often an important element of product distribution. An extremely important aspect of a well made website is its accessibility. This feature determines the extent to which a website can be read, browsed and received by all users, regardless of their characteristics or health constraints. For most customers, the high level of web-accessibility will mean the readability and convenience of content reception, while for people with disabilities, such as blind people using a variety of screen readers, this will be a prerequisite for viewing the content of the website. The aim of this article is to analyze the accessibility of selected websites in the context of the influence of individual websites on e-promotion and e-distribution of the companies they concern. For the tests were chosen websites of several large companies in the computer industry, for whom the high quality of this element of internet activity should be a priority
Author Łukasz Krawiec (MISaF / IBI / DIT)
Łukasz Krawiec,,
- Department of Information Technologies
Other language title versionsAnalysis of the level of web-accessibility in the context of promotion and distribution on the example of selected nationwide computer stores
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2017
No11 [CD]
Pages246-257
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishserwis internetowy, dostępność stron WWW, badanie dostępności, walidator, e-marketing, promocja, dystrybucja
Keywords in Englishwebsite, web-accessibility, accessibility research, validator, e-marketing, promotion, distribution
Abstract in PolishJednym z podstawowych kanałów komunikacyjnych nowoczesnego przedsiębiorstwa z klientami jest sieć WWW. Podstawą wirtualnych zabiegów marketingowych powinien być serwis internetowy. Jest doskonałym narzędziem promocyjnym, a nierzadko także ważnym elementem dystrybucji produktów. Niezwykle istotnym aspektem dobrze wykonanej witryny jest jej dostępność. Cecha ta decyduje o stopniu w jakim dana strona może być odczytywana, przeglądana i postrzegana przez wszystkich użytkowników, niezależnie od ich cech czy też ograniczeń zdrowotnych. Dla większości klientów wysoki poziom dostępności strony oznaczać będzie czytelność i wygodę odbioru treści, natomiast dla osób niepełnosprawnych, np. niewidomych korzystających z różnego rodzaju czytników ekranowych, będzie to podstawowy warunek zapoznania się z zawartością serwisu. Celem artykułu jest analiza dostępności wybranych stron WWW w kontekście wpływu poszczególnych witryn na e-promocję i e-dystrybucję przedsiębiorstw, których dotyczą. Do testów wybrano serwisy kilku dużych przedsiębiorstw z branży komputerowej, dla których wysoka jakość wykonania tego elementu internetowej działalności powinna mieć znaczenie priorytetowe
URL http://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/mir_11_2017_cd.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back