Informacyjne wspomaganie procesu decyzyjnego na przykładzie konwersji zobowiązań na kapitały własne

Piotr Oleksyk

Abstract

Purpose – The purpose of this article is to identify the most important factors underlying the decision of conversion of liabilities into equity. This decision should be based on three important elements: the outcome of the company, forecasts of possible future performance and the information coming from the business environment. Such assumptions are the basis for the development of scenarios under-adoption of the relevant decision of the obtaining the appropriate structure of financing sources of the company. Design/methodology/approach – The study of literature is the starting point in this article. The study of literature has been complemented by an analysis of the demand of managers on the most important information. Then, using reasoning by analogy and using deductive method we will be proposed next steps of the analytical procedure preceding the difficult decision of liabilities into equity. Findings – Conducted by the author studies allow identification of key information, both internal and external, which became the basis to take the necessary decisions to undisturbed business activity by changing the structure of liabilities of the company. Originality/value – The value of the article is original proposal of procedure of support the decision to convert the liabilities into equity
Author Piotr Oleksyk (MISaF / IR / KTRiAF)
Piotr Oleksyk,,
- Katedra Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2017
No4/1 (88)
Pages531-539
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishanaliza finansowa, wspomaganie decyzji, sprawozdawczość finansowa, konwersja zobowiązań na kapitały własne
Keywords in Englishfinancial analysis, conversion of liabilities into equity, decision support, financial reporting
Abstract in PolishCel – Celem artykułu jest wskazanie najważniejszych czynników będących podstawą decyzji o konwersji zobowiązań na kapitały własne, której podjęcie powinno opierać się na trzech ważnych elementach: wynikach przedsiębiorstwa, prognozie przyszłych możliwych wyników oraz informacjach płynących z otoczenia przedsiębiorstwa. Tak przygotowane założenia są podstawą do opracowania scenariuszy podjęcia właściwej decyzji, związanej z uzyskaniem pożądanej struktury źródeł finansowania przedsiębiorstwa. Metodologia badania – Badanie literatury zostało uzupełnione o analizę zapotrzebowania menedżerów na najważniejsze informacje. Następnie – wykorzystując wnioskowanie przez analogię oraz metodę dedukcyjną – zostaną zaproponowane kolejne kroki procedury analitycznej, poprzedzającej trudną decyzję o konwersji zobowiązań na kapitały własne. Wynik – Przeprowadzone przez autora badania pozwalają na identyfikację kluczowych informacji zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, które stały się podstawą do podjęcia decyzji niezbędnych do zapewnienia niezakłóconej działalności przedsiębiorstwa przez zmianę struktury pasywów przedsiębiorstwa. Oryginalność/wartość – Wartością artykułu jest oryginalna propozycja procedury wspomagania podjęcia decyzji o konwersji zobowiązań na kapitały własne
DOIDOI:10.18276/frfu.2017.88/1-51
URL https://wnus.edu.pl/frfu/pl/issue/475
Languagepl polski
File
Oleksyk_Informacyjne_ wspomaganie_ procesu2017.pdf 395,83 KB
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back