Rola sprawozdań finansowych w szacowaniu wartości przedsiębiorstwa w świetle założeń koncepcyjnych Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Edward Nowak

Abstract

Purpose – The paper’s main objective is to examine the role and utility of information disclosed by companies in financial reports in the estimation of company value, in the light of the conceptual framework adopted in the formulation of the International Financial Reporting Standards. Design/methodology/approach – The research objective is addressed through the use on analytical evaluation of international and EU regulations that apply to financial reporting and studies of professional literature on accounting and finance management. Findings – The paper identifies those aspects of international regulations and standards of general-purpose financial reports which influence the valuation of those elements of financial reports which are used in the estimation of company value in asset-based and income-based business valuations. Originality/value – The research value of solutions presented in the paper lies chiefly in the emphasis of quality of information disclosed in financial reports as a major determinant of the reliability of business valuations derived from such reports
Author Edward Nowak (MISaF / IR / KRC)
Edward Nowak,,
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2018
No1 (91)
Pages87-94
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishszacowanie wartości przedsiębiorstwa, wiarygodność informacji finansowych, założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
Keywords in Englishcompany value estimations, reliability of financial information, conceptual framework of financial reporting, International Financial Reporting Standards
Abstract in PolishCel – Głównym celem artykułu jest ukazanie przydatności informacji prezentowanych w sprawozdaniach finansowych w szacowaniu wartości przedsiębiorstwa w świetle założeń koncepcyjnych do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Metodologia badania – Podstawową metodą badawczą zastosowaną w artykule jest analiza regulacji dotyczących sprawozdawczości finansowej o zasięgu międzynarodowym i unijnym oraz literatury z zakresu rachunkowości i zarządzania finansami. Wynik – W artykule zidentyfikowano te zagadnienia uregulowane w międzynarodowych normach dotyczących sprawozdań finansowych ogólnego przeznaczenia, które mają wpływ na pozycje wykorzystywane w szacowaniu wartości przedsiębiorstwa przy zastosowaniu podejścia majątkowego i dochodowego. Oryginalność/wartość – Znaczenie rozwiązań zaprezentowanych w artykule wyraża się przede wszystkim wskazaniem wpływu jakości informacji prezentowanych w sprawozdaniach finansowych na wiarygodność szacunków wartości przedsiębiorstwa na podstawie tych informacji
DOIDOI:10.18276/frfu.2018.91-07
URL https://wnus.edu.pl/frfu/pl/issue/730/article/9676/
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA); after publication
File
Nowak_E_Rola_ sprawozdan_ finansowych2018.pdf 340,98 KB
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back